Anastasia Pattison

Ph.D., Moscow Humanitarian University, Rusko
MBA, Rochester Institute of Technology, USA
M. A., Moskevská akademie sociálních a humanitárních věd, Rusko

Dr. Pattison přišla do UNYP v roce 2011. Kromě výuky v kursech Psychologie dospívání a Dospělost, motivace a emoce v UNYP je Anastasia společník a ředitelka společnosti Shotgun Consulting, obchodní a marketingové poradenské firmy.
Dříve pracovala jako výrobní ředitelka v IT průmyslu a má rozsáhlé zkušenosti z projektového řízení, e-marketingu, implementace systémů a řešení konfliktů. Na akademické půdě provádí Dr. Pattison výzkum v oblasti mezikulturní psychologie a má vědecký grant z Ruské nadace pro základní výzkum. Vydala řadu článků o mezikulturní psychologii v různých odborných časopisech a knihách.

Sledujte nás

Go to top