Beth Lazroe

MgA. FAMU, Czech Republic

Beth Lazroe, uznávaná výtvarnice a společenský kritik, vyučuje Analysis of Media Images, Visual Culture, Cinema and Society, English Composition and Foundation Grammar na UNYP. Je držitelem magisterského titulu z FAMU v České republice a je doktorandem na univerzitě v Turku ve Finsku. Vyučovala na Dublinské univerzitě v Irsku a je vedlejším přednášejícím na FAMU v Praze, která vydala v roce 1998 učebnici Visual Communication a Prague Film School . Od roku 1981 je členkou Národního svazu novinářů Irska a Velké Británie, kde založila prostřednictvím Městského muzea v Dublinu, první komunitní fotografický archiv v Irsku pro veřejné knihovny v Dublinu. Její nejnovější cyklus práce In Our Faces: Visual Assault in the Streets of Prague (Jako Facka: Vizniho utoku v Praskicích ulicích), spolu s konferencí, se konal v pražské radnici a získal celostátní a internetové mediální pokrytí, což vedlo k výstavě v českém senátu a dvou podobných akcí pořádaných ve Vratislavi a Budapešti, nyní je archiv. Získala pomoc od Pražské diplomatické dámské asociace, Irské rady umění, Dublinské společnosti, Ilford Limited, Agfa-Gevaert Limited a dalších soukromých sponzorů. Paní Lazroe publikovala, vystavovala a přednášela po celé Evropě a v současné době spoluvytváří Reclaiming/Reframing workshopy smíšených médií pro ženy. Její webové stránky jsou www.bethlazroe.com.

Sledujte nás

Go to top