Dagmar Spain

MFA, Tisch School of the Arts, New York University

Schreibhain, school of authors, Berlin

Dagmar Spain ve své dlouhé umělecké kariéře zkoumala využití jazyka v kombinaci s pohybem.

 

Její rané práce zahrnovaly původní poezii, hudbu a monology a převedla je do celovečerních her a do ´one woman show´ nazvané „Hovory s rostlinou“. Za svou práci obdržela uznání od The New Yorker: „Literatura, film a divadlo podněcují její představivost stejně jako pohyb a strukturální zájmy. Dagmar vytváří práci plnou tajemna.“ Pro Dagmar jsou monology velmi intimní způsob vyjádření, které vyžadují odvahu a oddanost.

 

V současné době dokončuje její první román, jehož děj je založen na sborové hudbě od Hildegardy von Bingen a na tématech zabývajících se historickými dokumenty o poválečných traumatech.

Sledujte nás

Go to top