Dr. Julie Shaw

Ed.D. Harvard University Graduate, School of Education, Cambridge, MA, USA
C.A.D. Harvard University, Graduate School of Education, Cambridge, MA, USA
M.S. State University of New York, Binghamton, NY, USA
M.S. University of Kansas Medical Center, Kansas City, KS, USA

Julie Shaw, developmentální psycholožka, se zajímá o konstrukci významu – jak jej konstruují lidé během celého svého životního cyklu, sociální skupiny, jak v rámci těchto skupin tak i mezi nimi, a jak je význam konstruován v rámci jednotlivých kultur v průběhu času.
Vzhledem k tomu, že příběhy tvoří médium, jehož prostřednictvím je význam předáván na všech úrovních a všemi věkovými kategoriemi, zaměřila se Dr. Shaw ve svém výzkumu na Harvardu na narativní symboly jako na prostředek pochopení životnosti konstrukce významu. Tento hluboký zájem o význam, a zejména o narativní význam, vznikl na základě její zkušenosti učitelky a žačky dospělých studentů, žáků základní školy, a seniorů; technický základ tomu poskytla během sedmnácti let práce vývojáře softwaru ve společnosti IBM; dále toto téma rozšířila ve studiu na akademický titul M. S. v systémových vědách na univerzitě SUNY Binghamton; ještě dále toto téma rozšířila v pedagogickém prostředí, ve své současné práci docentky lidského rozvoje na SUNY-Empire State College. Často přednáší o neurologických základech moudrosti, jakož i o vývoji identity a stárnutí.

Sledujte nás

Go to top