Filip Smolík

Ph.D., University of Kansas, USA
M.A., Charles University, Czech Republic

Dr. Filip Smolík získal titul Ph.D. díky Fulbrightovu stipendiu v Child Language Doctoral Program na University of Kansas a učí Developmental a Cognitive Psychology na UNYP.  Působí jako vědecký pracovník Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.

Zájmy dr. Smolíka konkrétně leží v oblasti osvojování jazyka, vývojové psycholingvistiky a psychologie jazyka. Navrhl speciální software pro analýzu jazykových dat dětí a na toto téma napsal řadu publikací a knižních kapitol. Dr. Smolík vyučuje v UNYP kurzy Developmental Psychology, Cognition, and Statistics v rámci osnov psychologie.

Sledujte nás

Go to top