Hana Reader

Kariéra: 
Regionální HR manažerka, Zentiva Group

„Kdybych nevystudovala MBA v University of New York v Praze, možná bych tu neseděla,“ říká Hana Reader (34) regionální HR manažerka společnosti Zentiva Group. Když v roce 2009 nastoupila do 18měsíčního MBA programu se zaměřením na lidské zdroje, měla za sebou již sedmiletou praxi v oboru, ale cítila, že jí chybí ekonomické vzdělání, které je pro manažerskou pozici nezbytné. To si právě díky programu MBA v University of New York v Praze doplnila a ještě během studia byla povýšena do pozice na evropské úrovni.

„Teprve od tohoto studia plně rozumím a chápu některé souvislosti, týkající se chodu společnosti. Asi nejužitečnější pro mne byly všechny nově získané ekonomické a finanční znalosti. To znamená co je to P&L, rozvaha, jak číst ve výroční zprávě, jak fungují akciové trhy“, vysvětluje Hana.   

Z jejího pohledu bylo také naprosto zásadní, že studium je založeno na praxi a na tom, že většinu probíraných témat a úkolů k řešení lze aplikovat přímo na pracovní prostředí studenta. To se jí ostatně podařilo i v případě nejtěžšího úkolu – závěrečné diplomové práce. „Když jsem začala pracovat na regionální úrovni, najednou jsem se musela hodně zabývat náborem cizinců z celé Evropy. A zjistila jsem, že je to velmi složitá agenda. Proto jsem se rozhodla vypracovat diplomovou práci na téma mezinárodní mobility pracovní síly. A z té se poté stala příručka „Vítejte v Zentivě“, kterou ve firmě používáme při náboru cizinců.“

Zentiva je co se týče národnostního složení zaměstnanců společností s velkou diverzitou. Pracuje v ní padesát cizinců z patnácti různých národů. Učit se o nových kulturách je pro Hanu hobby, a když se rozhodovala, který program MBA si vybere, zvolila si tedy v UNYP multikulturní prostředí.

Získejte více podrobností o programu Hany

Sledujte nás

Go to top