Iveta Hlouchová

Ph.D. Masaryk University in Brno, Czech Republic
M.A. Masaryk Univeristy in Brno, Czech Republic
B.A.  Masaryk University in Brno, Czech Republic

Iveta Hlouchová, Ph.D. získala doktorát v oboru Politologie (konkrétně se zaměřením na výzkumnou agendu bezpečnostních a strategických studií) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je držitelkou magisterského titulu z oboru bezpečnostních a strategických studií ze stejné univerzity. Bylo jí uděleno prospěchové stipendium pro nejlepšího absolventa fakulty za školní rok 2010/2011. Iveta absolvovala Program v oblasti teroristických a bezpečnostních studií (Program on Terrorism and Security Studies, PTSS) v George C. Marshall Center for European and Security Studies v červenci 2014. V listopadu roku 2015 dokončila studijní program Marshall Center Scholars, kde získala titul MC Scholar a stala se jedním z pomocných profesorů, kteří působili jako facilitátoři semináře MC Program pro záležitosti terorismu a bezpečnosti (PTSS Community of Interest) v listopadu 2015, Program aplikovaných bezpečnostních studií (Program on Applied Security Studies, PASS) v letech 2016 a 2017 a Seminář o regionální bezpečnosti (Seminar on Regional Security, SRS) v dubnu 2017. Iveta je také nezávislou instruktorkou a bezpečnostní poradkyní v otázkách různých aspektů politicky motivovaného násilí. Účastnila se řady významných konferencí a workshopů a internovala v několika prestižních organizacích, včetně Ministerstva obrany ČR. Úspěšně absolvovala šestiměsíční stáž v Oddělení plánování a analýzy obranné politiky (Defense Policy Planning & Analysis, DPPA) na Ředitelství pro rozvoj schopností  (Capabilities Development Directorate) Spojeneckého velitelství pro transformaci NATO (NATO ACT) v Norfolku ve Virginii, kde byla za svůj výkon vyznamenaná Pomocným náčelníkem štábu pro obranné plánování NATO (DP ACOS). V říjnu 2017 přednášela Iveta jako host na Námořní akademii USA (US Naval Academy). Mezi její hlavní oblasti výzkumu patří privatizace bezpečnosti, zástupné válčení, dětští vojáci, terorismus / boj proti terorismu, povstání / protipovstání (zejména v oblasti AfPak), hybridní válčení a vojenská strategie a plánování obrany, rozvoj a implementace. V poslední době byl Ivetě udělen publikační grant EDIS Masarykovy univerzity za nejlepší dizertační práci akademického roku 2016/2017, jehož výsledkem byla publikace její monografie Český přístup k protipovstaleckým operacím (v originále Czech Approach toward Counterinsurgency).

Sledujte nás

Go to top