Jiří Sýkora

Kariéra: 
Investiční manažer

“Každý den získáte velké množství informací a dat, musíte vědět, jak je co nejrychleji zpracovat, abyste se mohli správně rozhodnout. To jsem se naučil na UNYP,“ říká Jiří Sýkora.

Jako investiční manažer v PPF, největší české kapitálové společnosti, Jiří tráví většinu svého času analyzováním a vyhodnocováním několika realitních investic. PPF má rozsáhlé portfolio v Evropě a v Rusku a Jiří, který zde pracuje od roku 2015, se soustředí na akvizice v západní a střední Evropě.

Jiří ale nezačal pracovat v nemovitostech. Před čtyřmi lety, poté co úspěšně ukončil studiu na University of New York in Prague a získal magisterský titul od CERGE-EF, si našel práci jako obchodní analytik ve firmě Arthur D. Little. Právě zde využil znalosti nabité na University of New York in Prague.

Ve své nové práci se soustředil především na Balkán a Střední východ, kde poskytoval rady velkým společnostem ohledně jejich infrastrukturních investicí. Jiří se díky těmto mezinárodním projektům setkával s několika odlišnými obchodními kulturami. UNYP ho na to naštěstí velmi dobře připravil. “Už jsem měl nějaké základy ohledně obchodování na Středním východě díky hodinám na University of New York in Prague,“ prozradil Jiří.

Tohle nebyl jediný příklad toho, kdy mu mezinárodní zkušenosti pomohly během budování jeho kariéry. Během působení ve firmě Arhur D. Little odjel Jiří na dva měsíce to Riyadh v Saudské Arábii, kde mohl použít vše, co se naučit od ostatních mezinárodních studentům během studia. “Celkový přístup k obchodu je tady dost odlišný,“ říká Jiří. “Myslím, že je to všechno především o vztazích. Obchodní vyjednávání se většinou dějí u čaje. Očekává se, že se budete zajímat o jejich životy a rodiny. V Evropě se vše soustředí převážně na obchod.“

Po roce a půl práce jako konzultant se Jiří rozhodl místo přechodu ze společnosti do společnosti vytvořit něco nového. V roce 2015 se připojil k PFF a po roce, kdy zde pracoval jako investiční analytik, byl povýšen na pozici, kterou zastává nyní. Kromě analýzy a vyhodnocování realitních investic pomáhá zpravovat portfolio společnosti, které tvoří 2 miliardy eur v komerčních nemovitostech po celém světě.

“Mezinárodní prostředí a důraz na všeobecné vzdělání na University of New York in Prague byly hlavními důvody jeho úspěchu,“ vysvětluje Jiří.

Během studia na UNYP si zapsal co nejvíce předmětů a několikrát změnit zaměření. Zúčastnil se i několika soutěží a jedna z nich mu získala práci.

“Byl jsem vystaven mnoha různým podnětům,“ říká Jiří. “Naučil jsem se kriticky přemýšlet nad problémy a přijít s dobrou odpovědí.“

Sledujte nás

Go to top