Josef Vacl

CSc. Prague School of Economics, Czech Republic
Ph.D. Prague School of Economics, Czech Republic
Ing. Prague School of Economics, Czech Republic

Etablovaný pražský praktik PR a vědec Josef Vacl vyučuje Úvod do Public Relations v katedře Komunikace a média na UNYP.
Dr. Vacl má akademický titul CSc. a titul Ing. z pražské Vysoké škole ekonomické, kde se specializoval na mezinárodní obchod. Vyučoval na Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství (prodej služeb), kde působil také jako prorektor pro akademické a vědecké záležitosti. Učil reklamu a public relations v programu IUKB MBA v UNYP. Dr. Vacl prezentoval přednášky na mnoha mezinárodních konferencích a pravidelně publikuje v populárním a odborném tisku.
Kromě své akademické práce má za sebou Josef Vacl významnou profesionální kariéru. Pracoval  šest let v New Yorku jako zástupce přední české cestovní a hotelové společnosti. Byl také generálním ředitelem Maccorp Holding Ltd. (finance a cestovní ruch) a generálním ředitelem společnosti Penzijní fond Certum. Poté pracoval šest let pro Burson Marsteller, přední  PR agenturou na světě, a měl na starosti klienty, jako jsou Boeing, GE Money Bank, Visa International, atd. Působil také při koordinaci mezinárodních konferencí.  

Sledujte nás

Go to top