Joseph Dodds

Ph.D., Psychology, University of Bolton, Velká Británie
MPhil, Psychoanalytic Studies, Sheffield University, Velká Británie
MA, Psychoanalytic Studies, Sheffield University, Velká Británie
BSc, Psychology and Neuroscience, Manchester University, Velká Británie

Dr. Joseph Dodds je diplomovaný psycholog (CPsychol) a přidružený výzkumný pracovník (AFBPsS) Britské psychologické společnosti a jako Chartered Scientist (CSci) je členem Rady pro vědu Velké Británie, kandidátským členem České psychoanalytické společnosti (IPA) a členem řídícího výboru Climate Psychology Alliance (CPA).  

Je také členem mnoha dalších profesních organizací a akademickým recenzentem několika časopisů. Je psychoterapeut se soukromou praxi s více než deseti lety klinické praxe; na UNYP učí kurzy experimentální psychologie, sociální psychologie, život v sociální a politické krizi, a psychologii umění. Přednáší také ve studijním středisku CIEE Univerzity Karlovy a na Anglo-American University.

Joseph Dodds má titul BSc v oboru psychologie a neurovědy z Manchester University, tituly M.A. a MPhil z psychoanalytických studiích ze Sheffield University a také mnoho dalších odborných kvalifikací. Mezi jeho výzkumné zájmy patří dialog mezi psychoanalýzou a neurovědou a aplikace psychologie a hlubokého pochopení na společnost, umění a přírodu. V současné době klade hlavní důraz na psychologii změny klimatu, a je autorem řady článků a kapitol, včetně přelomové knihy Psychoanalysis and Ecology at the Edge of Chaos: Complexity theory, Deleuze|Guattari, and psychoanalysis for a climate in crisis (Dodds, 2011, Routledge).

Joseph Dodds je plně kvalifikovaný psychoanalytik, řádný člen České psychoanalytické společnosti (patřící do Mezinárodní psychoanalytické asociace).

Další informace a akademické práce dostupné na: https://jdodds.academia.edu/.

 

Sledujte nás

Go to top