Juwana Jenkins

M.A. La Salle University
B.A. Pennsylvania State University, USA

Juwana Jenkins začala učit jako stipendistka Fulbrightovy nadace v Jižní Koreji, kde byla také instruktorkou na Seoul National Language Research Institute. Získala akademický titul Bachelor of Arts v žurnalistice a s vyznamenáním absolvovala mediální studia; Juwana je bývalou ředitelkou zpravodajství National Public Radio (USA) a trénuje také vedoucí pracovníky mezinárodních společností komunikace a prezentační dovednosti.

Kromě výuky a tréningu hovoří Juwana na mezinárodních konferencích, pronáší zásadní příspěvky a organizuje workshopy, založené na jejích mezinárodních zkušenostech z managementu, jak komerčních, tak i neziskových organizací.

Sledujte nás

Go to top