Lenka Krámská

Doc., klinická psychologie, Univerzita Karlova, Česká republika

Ph.D.,  klinická psychologie, Univerzita Karlova, Česká republika

M.A.,  Klinická psychologie, Univerzita Karlova, České republika

Doc. Krámská je psychoterapeutka a registrovaná klinická psycholožka specializující se na klinickou neuropsychologii. Kromě výuky na Univerzitě Karlově a IPVZ (klinicko-neuropsychologická témata) je rovněž členkou oborové rady Ph.D. studia klinické psychologie na FF UK a školitelkou studentů Ph.D. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní České neuropsychologické společnosti, členka výboru INS-Liaison a výboru F-ESN.

Ačkoli má klinické zkušenosti s psychiatrickými pacienty, její profesionální kariéra je věnována především pacientům s neurologickými a neurochirurgickými problémy a diagnózami. Pracuje jako klinická neuropsycholožka v Neurocentru a Centru pro Epilepsie v Nemocnici Na Homolce (NNH) v Praze. Je též vedoucí oddělení Klinické psychologie v NNH. Současné klinické a výzkumné zájmy zahrnují neuropsychologická vyšetření, kognitivní rehabilitaci a psychoterapii u pacientů trpících onemocněním CNS (epilepsie, cerebrovaskulární onemocnění, nádory mozku, degenerativní poruchy aj.) a psychosomatickými poruchami. Její interdisciplinární činnost zahrnuje spolupráci s radiology (fMRI, WADA testy) a neurochirurgy (awake surgery) během specializovaných intervencí. Rovněž se účastní české adaptace a validizace některých neuropsychologických baterií a testů.

Sledujte nás

Go to top