Martin Trepáč

Kariéra: 
Marketingový ředitel pro ČR a SR ve společnosti Philip Morris CR a.s.

Martin Trepáč, marketingový ředitel ve společnosti Philip Morris CR a.s. pro Českou a Slovenskou republiku

Martin Trepáč je jedním z těch obdivuhodných lidí, kteří mají své karierní cíle pevně v rukou. Základem jeho úspěchu, jak sám přiznává, bylo, že byl „ve správný čas na správném místě“. Nešlo však o žádný těžce vydobytý úspěch po sérii několika neúspěchů, ani o náhlou výhru. Martin jednoduše řečeno pilně studoval a dělal to, co ho zajímá a proto v tom vynikl.

Jako třicátník se Martin stal marketingovým manažerem ve společnosti Phillip Morris International Management SA, a následně Brand ředitelem Marlboro v Phillip Morris GmBh. Dva a půl roku poté, v únoru 2014, byl povýšen na pozici marketingového ředitele Phillip Morris ČR a.s., kde pracuje dosud.

„Během zdokonalování svých studií v programu MBA v UNYP jsem si dostatečně brzy uvědomil, že je třeba naslouchat či akceptovat názory druhých. V mém ročníku jsem se setkal se studenty, kteří pracovali v různých odvětvích, a tehdy jsem si uvědomil, že i když je marketing primárně o intuici a o selském rozumu, strávíš-li dlouhou dobu v jednom oboru, hodně to ovlivní způsob tvého myšlení. Ale pokud zohledníš i názory ostatních, otevřeš dveře svému kariernímu rozvoji i osobnímu růstu.

Dostali jsme například za úkol připravit strategii krizové komunikace pro určitý případ. Jeden kolega, řekněme z automobilového průmyslu, přišel s totálně odlišným scénářem, než kolega z kosmetického průmyslu a zároveň nikdo neměl stejný nápad, jako kolega z bankovnictví. Navíc nikdo neměl pravdu. Nakonec jsme vzali ty nejlepší aspekty každého nápadu naší skupiny a vytvořili jsme výbornou strategii, která fungovala.

Studovat MBA v UNYP jsem začal proto, že jsem potřeboval posunout svůj titul z Marketingu, který jsem před tím získal na EUBA v Bratislavě, na mezinárodní úroveň. Dále jsem chtěl také zlepšit své znalosti ve financích, právu a tak dále, aby se zdokonalil jako profesionální businessman. Mimo to jsem tehdy cítil, že jsem upadl do stereotypu a potřeboval jsem změnu.  Myslím si, že se mi to podařilo dobře.

Díky času, který jsem strávil v UNYP interakcemi s lidmi z různých prostředí, jak jsem již výše zmínil, získal jsem lepší rozhled, důležitou síť kontaktů a naučil jsem se více o benchmarkingu“.

Chcete-li se dozvědět více o zkušenostech Martina v UNYP, nebo o tom, jak pokračoval ve své kariéře, můžete si přečíst celý článek v češtině.

Publikováno 6. 5. 2015.ve Forbes CR.

Získejte více podrobností o Martinově programu

Sledujte nás

Go to top