Michael Kahn

M.S. Northwestern University,US
B.A. University of Michigan, US

Michael Kahn má téměř 20 let zkušeností s prací pro Reuters ve Washingtonu, San Franciscu, Londýně a Praze. Začínal v ekonomickém oddělení ve Washingtonu a pomáhal při pokrytí na ekonomiky USA a Bílého domu před přesunem do San Franciska, kde pokrýval vše od ničivých požárů na západě přes technologii, a politiku nejlidnatějších států světa. Poté strávil dva roky v Londýně, kde dohlížel na pokrytí zdravotnictví a vědy v rámci Reuters v Evropě, na Středním východě a v Africe. Jeho poslední vysílání bylo v Praze, kde měl na starosti energetické pokrytí pro střední a jihovýchodní Evropy.

Sledujte nás

Go to top