Michaela Pixová

Ph.D. Univerzita Karlova

RNDr. Univerzita Karlova

Mgr. Univerzita Karlova

Michaela Pixová je geografka zabývající se výzkumem, psaním, výukou a aktivismem. Na UNYP vyučuje problematiku environmentální krize a globální udržitelnosti a na Karlově univerzitě přednáší o Urban Change and Grassroots Movements. Její profesní a osobní zájmy se týkají široké škály sociálně-územních témat, zejména těch, které se soustřeďují na městský prostor, městský život a dopady lidské činnosti na životní prostředí. Vedla výzkumné projekty zaměřené na městské sociální hnutí, související občanskou aktivitu, alternativní prostory a alternativní kultury ve městech a dále pak bydlení, sociální segregaci a koncept „práva na město“. V současné době pracuje jako koordinátorka České klimatické koalice.

Sledujte nás

Go to top