Michelle Duruttya

PhD. Britská a americká studia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovenská republika

M.A. Humanitní a přírodní vědy, Univerzita v Prešově, Slovenská republika

Michelle Duruttya má magisterský titul v oboru TEFL (Teaching English as a Foreign Language) a literatury a titul Ph.D. v oboru korpusová lingvistika.

Od roku 1999 pracuje na University of Cambridge Syndicate British Council, kde působí jako examinátorka u všech hlavních zkoušek. Během svého doktorského studia vedla lingvistický výzkum na pařížské univerzitě Diderot ve Francii a po celou dobu magisterského studia, vedle Univerzity PJ Šafárika v Košicích na Slovensku, spolupracovala s Brighton University ve Velké Británii. Její kariéra učitele, zkoušejícího a výzkumného pracovníka ji vedla k tomu, aby žila a pracovala v USA, Asii i v EU a zůstala v dlouhodobé spolupráci s příslušnými institucemi.

Má bohaté zkušenosti jako učitelka anglického jazyka, lingvistiky, akademického psaní a dalších dovedností; koordinátorka / examinátorka zkoušky Cambridge; ředitelka studia a překladatelka v různých jazycích.

Každý rok pracuje jako ředitelka studia / akademická manažerka v MLA / Go Languages School v rámci letního programu na Univerzitě v Roehamptonu v Londýně ve Velké Británii.

Mezi její akademické aktivity patří: publikace v jazykových periodikách, účast na jazykových konferencích; je členkou belgické Asociace anglicistů ve vysokoškolském vzdělávání (BAAHE), Slovenské asociace pro studium angličtiny (SKASE); spolupracuje s Ministerstvem školství Maďarska, Českou akademií věd v Praze a dlouhodobě spolupracuje s British Council a Cambridge ESOL.

Sledujte nás

Go to top