Moderní učebny a vybavení

Advantage text: 

Moderní učebny a vybavení

Description: 

Ve všech našich budovách je možnost připojení k Wi-Fi. Používáme Moodle, online intranetovou databázi, skrze kterou mají studenti přístup ke studijním materiálům a k dalším informacím spojených se studiem, jako jsou závěrečné známky. Studenti mohou v databázi také chatovat s dalšími studenty UNYP a členy fakulty. Máme několik počítačových učeben a tiskařské centrum. 

Sledujte nás

Go to top