Být či nebýt? Zajímavá fakta o Shakespearovi

William Shakespeare je jedním z nejuznávanějších dramatiků, kteří kdy existovali. Stejně jako jeho hrami a poezií je Shakespeare také známý mnoha záhadami kolem jeho života.
 
Shakespeare je považován za jednoho z největších spisovatelů v historii anglické literatury, ačkoli o jeho životě je známo jen velmi málo informací a dokonce ani jeho životopisci si nejsou jistí všemi fakty. Navíc nejsou známy žádné informace o Shakespearově životě mezi lety 1585 a 1592. Životopisci toto období označují jako „ztracená léta“. Pokud si chcete přečíst více o Shakespearově životě, doporučujeme začít s naší online knihovnou Perlego.
 
Je možné, že Shakespearovo příjmení v dnešní době nepíšeme správně, ale na druhou stranu se zdá, že Shakespeare ho sám nepsal důsledně. Současné zdroje hláskují Shakespearovo příjmení přibližně osmdesáti různými způsoby, včetně Shappere, Shaxbers, Shakp a Shakspere. Jedním z nejpodivnějších faktů o Shakespearově životě je, že jeho rodiče byli pravděpodobně negramotní, stejně jako jeho žena a děti.
 
Shakespeare měl se svou ženou tři děti – dvě dcery a syna. Shakespearův syn Hamnet zemřel ve věku jedenácti let, ale později měl prostřednictvím svých dcer čtyři vnoučata. Bohužel zemřeli bez potomků, což znamená, že Shakespeare nemá žádné přímé potomky.
 
Shakespeare je zodpovědný za mnoho slov, která existují v moderní angličtině a jsou dnes běžně používána, včetně „eyeball“ (oční bulva), „fashion“ (módní) a „lackluster“ (šerý). Podle Oxford English Dictionary vynalezl Shakespeare téměř 3000 nových slov.
 
Shakespeare napsal na jeho hrob kletbu:
"Zdrž se, příteli, pro spásu boží,
kopání pod kamenem, jenž tu leží:
buď požehnán, kdo prach můj nevyhostí,
a ztracen, kdo mých se dotkne kostí"

 
Kletba se stále bere vážně: když se opravuje hrob, jeho kosti zůstávají nedotčené, protože nikdo nechce rozrušit Shakespearova ducha!
 
Anglická literatura má staletou tradicí. Studium literatury nám pomáhá naučit se kriticky myslet a uplatnit své schopnosti interpretace. Pokud máte zájem číst více, začněte s naší online knihovnou Perlego, kde si můžete vybrat ze stovek knih, a pokud je anglická literatura jednou z vašich vášní, podívejte se na náš akademický program Anglický jazyk a literatura.
 
Jak řekla Margaret Fullerová: “Today a reader, tomorrow a leader”

 

Sledujte nás

Go to top