Česká republika – osmá nejbezpečnější země světa

Od počátku koronavirové pandemie se velmi diskutovaným tématem napříč všemi světovými médii přirozeně stala otázka osobní bezpečnosti. Globální krize ohrožující zdraví celosvětového společenství od jejího propuknutí eskalovala velmi rychle, přičemž světové vlády dělají dramatická rozhodnutí a implementují dalekosáhlá opatření. Vážná situace zcela jistě ovlivnila také miliony studentů v jejich plánech studovat v zahraničí. 2020 je rokem, který studenty donutil změnit jejich přístup ke vzdělání – především k výběru země a preferované univerzity. Osobní bezpečnost se totiž zcela jistě stává novým top faktorem při zvažování dalších studijních plánů a možností v rámci dostupných Study Abroad programů

Je pravděpodobné, že Vaši rodiče budou schovívavější k plánům studovat v zahraničí v případě, že je budete schopni přesvědčit, že se chystáte do bezpečné destinace se stabilním politickým systémem a nízkým rizikem nákazy. Pocit bezpečí a stability obecně pozitivně působí na akademické výsledky a dodá potřebné sebevědomí a energii pro úspěšné studium. Pokud plánujete studovat v zahraničí, přestěhovat se tisíce kilometrů od domova, Vaše rodina potřebuje mít jistotu, že budete v bezpečí. Česká republika neustále potvrzuje, že je pro zahraniční studenty ve všech ohledech jednou z nejpřívětivějších destinací vůbec. 

Letošní průzkum Globálního indexu míru (GPI), který uskutečňuje Institut pro ekonomii a mír, zaznamenal vážný propad úrovně míru v globálním měřítku. Nicméně i přes všechny výzvy, které s sebou COVID-19 nejen do evropského regionu přinesl, zůstává ČR velmi silnou zemí a vykazuje v porovnání se sousedními zeměmi velmi působivé výsledky. V rámci žebříčku, který každoročně vychází, si letos ČR polepšila o dvě místa a skončila na osmém místě z celkových 163 zemí. 

Výsledná zpráva GPI je sofistikovanou analýzou mnoha faktorů, které jsou při rozhodování o úrovni stability a bezpečnosti jednotlivých zemí posuzovány. „Závěry zprávy Světového indexu míru ukazují, že konflikty a krize, které byly v minulých dekádách celosvětově v popředí, jsou odsouvány a nahrazovány novým druhem napětí a nejistoty, kterou s sebou letošní pandemická situace přináší.“ Situace, ve které se nyní nacházíme, je znepokující. Zůstává však naděje, že se jednotlivé vlády inspirují činy vlád v zemích, které ve zprávě Světového indexu míru figurují na prvních místech. 

Česká republika: prokazatelně bezpečná destinace pro studenty plánující studium v zahraničí 

Stěhování do jedné z nejbezpečnějších zemí na světě však neznamená, že je rozumné odložit jakousi sebeuvědomělost a ignorovat smysluplná opatření. ČR je relativně malou zemí s rychle rostoucí ekonomikou a mnoha vysokoškolskými institucemi. Není třeba umět jazyk – University of New York in Prague nabízí široké portfolio bakalářských a magisterských programů, které probíhají kompletně v angličtině. Díky partnerství se State University of New York, Empire State College, které UNYP dlouhodobě úspěšně udržuje a rozvíjí, mohou studenti např. z USA přestoupit bez toho, aniž by ztratili jediný kredit. Pro ostatní studenty platí to samé, musí jen prokázat, že jejich kredity pochází z akreditované instiituce. 

Praha, často kvitována jako jedno z nejhezčích a nejbezpečnějších měst na světě, je ideálním místem ke studiu v těchto nejistých a nelehkých časech. Bezpečné komunity a nízká úroveň kriminality udržují Českou republiku na předních místech GPI už dlouhé roky. To je úspěch, který byl v tomto roce ještě umocněn urgentní aktivitou a efektivními odpověďmi české vlády a celé společnosti na koronavirovou krizi. Úspěšné zvládnutí situace bylo nepochybně podpořeno velmi dobře řízeným zdravotnictvím a systémem zdravotního pojištění, které je dostupné všem a poskytuje v podstatě absolutní krytí. 

Rostoucí mezinárodní komunita a vysoká poptávka po kvalifikovaných profesionálech v oblastech jako jsou MarketingObchodní administrativaKomunikace a média a Informační technologie napovídá, proč si každoročně rostoucí počet studentů vybírá Českou republiku jako destinaci pro studium v zahraničí. Mnoha studentům UNYPu se daří najít si zaměstnání dlouho před dokončením studia, přičemž jejich tituly jsou celosvětově uznávané a poskytují excelentní základ pro Vaši kariéru nejen v ČR, ale kdekoli na světě. 

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Zpět nahoru
X