Možnosti kariéry s diplomem z Business Administration se zaměřením na lidské zdroje

Jan 02 2020

Vybudování zajímavého a smysluplného pracovního prostředí je složitý proces. Význam kvalifikovaného oddělení lidských zdrojů proto není možné, zejména ve větších společnostech, podceňovat. Toto oddělení je zodpovědné za nábor, motivaci a udržení nejtalentovanějších odborníků. Mezi jeho další úkoly patří také posuzování výkonnosti zaměstnanců a zajištění, aby každý zaměstnanec využil v plné míře svůj potenciál.

Na vybudování kariéry v oblasti lidských zdrojů je potřeba vhodný diplom. Studijní program University of New York in Prague Business Administration nabízí tento evropský bakalářský program se zaměřením na lidské zdroje. Jeho cílem je poskytnout komplexní a důkladné vzdělání v mezinárodním obchodu. Výběr základních kurzů a volitelných předmětů přizpůsobuje UNYP studentům tak, aby mohli rozvíjet svoje základní schopnosti potřebné k tomu, aby se v budoucnu stali vedoucími pracovníky ve svých profesích.

Co evropský bakalářský diplom z oboru Business Administration se zaměřením na lidské zdroje může znamenat pro vaši kariéru?

Oblast lidských zdrojů je typická množstvím každodenních komunikačních situací, proto jsou požadovány silné komunikační dovednosti. Na UNYP budete mít mnoho skvělých příležitostí na zdokonalení svých mezilidských a komunikačních dovedností. Studijní programy poskytují vzdělávání skrz projekty a skupinové výměny na vysoké úrovni, které vám pomohou rozvíjet cenné soft skills, jako je týmová práce, vyjednávání a veřejné projevy. Studijní program Business Administration se zaměřením na lidské zdroje představuje univerzální vzdělání, se kterým si budete po absolvování studia moci vybrat z různých kariérních možností. Pro přehled povolání, ve kterých můžete tento diplom využít, čtěte dále.

HR asistent: Přestože se jedná o nástupní pozici, zaměstnavatelé často upřednostňují uchazeče, kteří mají ukončené bakalářské vzdělání v oblasti řízení lidských zdrojů. Tato pozice je rozhodující pro úspěch činnosti oddělení. Mezi úkoly asistenta HR patří přijímání žádostí o práci, plánování pracovních pohovorů a pomoc současným zaměstnancům.

HR manažer: Dohlíží na celé oddělení lidských zdrojů a úzce spolupracuje se všemi ostatními odděleními. Mezi jeho hlavní povinnosti patří rozdělování úkolů, realizace zásad týkajících se efektivní práce personálu, odpovědnost za obsazování pozic, benefity, motivaci a udržení zaměstnanců.

Kariérní poradce: Kariérní poradce pomáhá lidem realizovat jejich ambice a spolupracuje s různými klienty počínaje studenty středních škol až po dospělé procházející kariérní změnou. Kariérní poradce musí důkladně znát současný trh práce, získávat aktuální informace ohledně pracovní legislativy a průběžně se vzdělávat.

Manažer řízení rizik: Je zodpovědný za poskytování poradentství ohledně možných rizik týkajících se ziskovosti nebo existence společnosti. Identifikuje a hodnotí hrozby, vytváří záložní strategie a rozhoduje o tom, jak se možným rizikům vyhnout, nebo jak je snížit. Konkrétní úkoly manažera řízení rizik závisí na vybraném odvětví.

Náborový konzultant: Hledá vhodné kandidáty na pozice ve společnostech svých klientů. Stejně jako v celé oblasti lidských zdrojů, i náborový konzultant musí disponovat takovými dovednostmi, aby plně rozuměl potřebám a preferencím svých klientů. Pracuje jako týmový zaměstnanec, který dokáže budovat a rozvíjet vztahy mezi kandidátem a společností, přičemž jedná v prospěch obou stran. 

Sledujte nás

Go to top