Odpuštění léčí

Nyní je čas na léčení na mnoha úrovních, od osobní až po společenské. Během posledních dvou let byly naše životy ovlivněny celosvětovými událostmi. Mnozí z nás zažili trauma související s bolestivým rozdělením mezi kolegy, přáteli nebo členy rodiny.
 
Naučit se odpouštět druhým a žádat o odpuštění jsou mocnými nástroji pro léčení ran na srdci. Odpuštění je vědomé rozhodnutí, které může uvolnit pocity zášti nebo pomstychtivosti vůči někomu, kdo vám ublížil. Neznamená to, že chyby budou zapomenuty nebo omluveny, ani že nutně dojde k usmíření s osobou, která vás naštvala. Přesto prostřednictvím odpuštění může člověk najít klid mysli, který pochází z opuštění pocitů viny a osobní urážky (Luskin, 2003).
 
Ačkoli zaměření na nespravedlnost a lpění na zášti může být přirozené, rozsáhlý výzkum ukazuje, že odpuštění druhým může zmírnit utrpení a zvýšit životní naplnění. Studie například prokázaly, že po nácviku odpuštění byly následující den lidé šťastnější (Witvliet, Ludwig & Vander Laan, 2001; Worthington & Scherer, 2004).
 
Podobně, hledání odpuštění také může uzdravit sebe i vztahy, a tím zlepšit celkový pocit pohody. Worthington (2006) předložil sedmistupňový model na podporu tohoto procesu:
 
  • Přiznat se k provinění
  • Nabídnout upřímnou omluvu
  • Všímat si bolesti toho druhého
  • Vážit si vztahu
  • Vyrovnávání nebo snaha o co největší rovnováhu
  • Říkat, že nikdy nebudeme opakovat to špatné nebo se pokoušet ublížit druhé osobě 
  • Hledat odpuštění tím, že o něj výslovně požádáme
 
 
Pro zotavení z traumatu však odpuštění není nezbytně nutné a v některých situacích může být problematické. Gregory (2020) uznává, že odpuštění může podpořit uzdravení, ale poznamenává tyto výjimky: 1) pokud zmenšuje „škody a křivdy, které mohou bránit bezpečí“, 2) pokud se „zaměřuje na násilníka místo toho, kdo přežil“, a tedy může udržovat hanbu a 3) pokud „vybízí k tichu a může být použit jako prostředek k vyhnutí se uzdravení“.
 
Důkazy nicméně naznačují, že i když bylo provinění extrémní, uvolnění zášti vyléčí srdce. Jak poznamenal Nelson Mandela: „Zášť je jako pít jed a pak doufat, že zabije vaše nepřátele.“ I když to jistě může být náročné, zahajte si proces uvolnění a pak si vychutnejte emocionální svobodu, která bude následovat.
 
Odkazy:
 
Gregory, A. (2020). Is Forgiveness Necessary for Trauma Recovery? Parts 1 and 2. Symmetry   Counseling. 
Luskin, F. (2003). Forgive for good. New York, NY: HarperOne.
Witvliet, C. v. O., Ludwig, T. E., & Vander Laan, K. L. (2001). Granting forgiveness or harboring grudges: Implications for emotion, physiology, and health. Psychological Science, 12(2), 117-123. 
Worthington, E. L., & Scherer, M. (2004). Forgiveness is an emotion-focused coping strategy that can reduce health risks and promote health resilience: Theory, review, and hypotheses. Psychology and Health, 19(3), 385-405.
Worthington, E.L. Jr. (2006). Forgiveness and reconciliation: Theory and application. New York: Brunner/Routledge.
Written by: 

Sledujte nás

Go to top