Pracovní příležitosti s magisterským titulem v Mezinárodním managementu

Pokud zvažujete studium magisterského titulu v oboru Mezinárodní management, už pravděpodobně tušíte, že tento titul Vám poskytne velkou výhodu a pomůže velmi rychle vystoupat po kariérním žebříku. Magisterský program „Mezinárodní management“, který UNYP nabízí ve spolupráci s University of Bolton, zlepší Vaši schopnost nezávisle myslet a přebírat inciativu při řízení lidí, projektů a jiných zdrojů. Kombinace individuálních a skupinových úkolů nabízí možnost stát se vynikajícím vyjednavačem a zvýšit své sebevědomí při rozhodování a vedení týmů. Zvyšující popularitu tohoto programu přičítáme faktu, že je určen primárně pro mezinárodní studenty, kteří chtějí najít uplatnění na globálním pracovním trhu.

„Jedna z největších výhod tohoto programu je bezpochyby jeho mezinárodní charakter,“ tvrdí Graduate Business Program manažer Sotiris Karagiannis. „Studenti, kteří studují Mezinárodní management, jsou ambiciózní a jsou zaměřeni na příležitosti a uplatnění na globálním trhu práce. Samozřejmě, že takové příležitosti jsou běžně dostupné i v ČR. Na UNYPu nabízíme kvalifikaci, kterou zaštiťuje náš dlouholetý partner University of Bolton.“

Co může studium magisterského titulu v Mezinárodním managementu znamenat pro Vaši kariéru?

„Absolventi tohoto programu jsou obecně mladší než MBA studenti,“ vysvětluje Karagiannis. „Po absolvování programu začínají naši studenti na juniorských manažerských pozicích (buďto ve společnostech, pro které pracovali před studiem ale samozřejmě i v nových) a to v různých odvětvích – z našich zkušeností se většinou jedná o HR a Marketing. Více než 90% našich studentů si najde uplatnění, někteří dokonce i před dokončením studia. Tento program je populárnější u nedávných absolventů bakalářských studií, protože na rozdíl od MBA programů nejsou třeba žádné předchozí pracovní zkušenosti. Což však neznamená, že tento program není užitečný i pro ty, kteří už nějaké zkušenosti ze zaměstnání mají. Další výhodou programu je mezinárodní diverzita prostředí. Naši lektoři jsou experty v jejich příslušných odvětvích se solidními pracovními zkušenostmi. Jsou tedy schopni našim studentům nabídnout mnohem víc, než jen akademické znalosti.“

V prostředí neustále rostoucího podílu mezinárodního byznysu se zvětšuje i poptávka po pracovnících se solidními znalostmi a širokým povědomím o globálních trzích. Ve zbytku textu zkusíme představit nejpravděpodobnější možnosti uplatnění po dokončení programu Mezinárodní management.

Junior Human Resources Manager 

HR manažeři jsou často zapojeni ve všech oblastech týkajících se lidských zdrojů a jsou kompetentní k úkonům napříč všemi odděleními. Juniorští HR manažeři provádějí zaměstnance všemi nezbytnými procesy, informují je o předpisech a poskytují podporu HR vedení při náboru a umísťování nových zaměstnanců. Junior HR má dále na starosti různé zaměstnanecké benefity, zpracovává mzdy a vypořádává se se všemi souvisejícími problémy a administrativou, zatímco lidé na seniorních pozicích se zaměřují na strategické plánování. Dále tato pozice vyžaduje asistenci při integrování nových zaměstnanců, vedení záznamů o zaměstnání a konzultaci veškerých potřeb zaměstnanců. 

Business Development Manager 

Pozice development manažera v sobě zahrnuje orientaci na strategickou analýzu a důkladné porozumění technik marketingu a obchodu, což v důsledku zajišťuje růst společnosti a navyšování zisků. Development manažeři navazují nová partnerství a zvyšují prodeje v už existujících finančních kanálech. Měli by to být zkušení vyjednavači schopní uzavírat komplexní obchodní dohody. Zaměstnanci v těchto pozicích definují organizační strategické cíle a prezentují nové obchodní příležitosti. 

Financial Analyst 

Finanční analytikové dělají investiční rozhodnutí jak pro společnosti, tak i pro jednotlivce, a to na základě vývoje trhu s akciemi, dluhopisy a dalšími typy investic. Finanční analytik komunikuje se všemi odděleními společnosti, aby získal celkový přehled v rámci byznysu a jeho procesech. Evaluují investiční příležitosti pro nově vznikající společnosti a také pomáhají při expandování na nové trhy. 

Global Marketing Manager

Marketingoví manažeři spolupracují na tvorbě globálních obchodních strategií. Kooperují s marketingovým oddělením na vytváření materiálů, provádění marketingových výzkumů a vytváření strategií na zlepšení prodejů společnosti po celém světě. Formují image společnosti a budují globální povědomí o značce. V tomto odvětví je třeba mít praktické znalost v prostředí mezinárodního obchodu, povědomí o odlišnostech kultur a obchodních operacích.

Sledujte nás

Go to top