Proč je komunikace jádrem každého odvětví

Komunikace je jednou z nejzákladnějších životních dovedností a podcenění její role může mít výrazně negativní dopad na životy lidí. Komunikační proces není čistě o mluvení; neverbální vyjadřování jsou klíčové pro přesné poskytování informací. Proč je tedy komunikace jádrem každého odvětví?

Doručování a výměna informací je základem lidské existence; získání dobrých komunikačních dovedností však může být obtížný proces. V rámci rozvíjejících se moderních technologií se mění komunikační kanály a mnoho společností hledá komunikační profesionály. Bakalářský program UNYP v oboru Komunikace a média pokrývá všechny klíčové aspekty komunikace způsobem, který kombinuje teoretické a praktické znalosti.

Na jedné straně digitální průmysl komplikuje komunikační proces, protože již neprobíhá tváří v tvář. Na druhou stranu rozšiřuje naše obzory a přináší mnoho pozitivních efektů, jako je udržování kontaktu s lidmi, kteří jsou daleko, a příležitosti k budování mezinárodního obchodu.

Zlepšení komunikačních dovedností a efektivity může přinést mnoho příležitostí a možností, zejména v profesním životě. Řeč těla je hlavní součástí komunikace, protože je vnímána podvědomě: pokud ukážete usměvavou tvář, ale uzavřený postoj, budete vypadat, jako byste si drželi odstup, bez ohledu na to, co říkáte. Gesta a držení těla, které odporují něčí mluvené řeči, působí nečestným dojmem.

Komunikace je o vstřebávání informací a také o jejich předávání. Je důležité soustředit se nejen na slova, která sami říkáte, ale také na řeč vašeho partnera. Zaujmout jako posluchač a projevit zájem je základní součástí efektivní komunikace – nejen slyšet slova, ale také věnovat pozornost neverbálním signálům. Chcete být dobrým posluchačem a zlepšit své komunikační schopnosti? Naučte se několik tipů od Mathiase Duranda, který o tomto tématu mluvil na  TEDxUNYP.

„Zlepšení komunikačních dovedností je nezbytné, abyste se naladili na stejnou vlnu se svými kolegy v práci a našli rychlejší a lepší řešení problémů, které mohou nastat,“ říká náš student psychologie Daniil Usachov.

Zlepšení komunikačních dovedností může do vašeho života přinést mnoho výhod, například vám umožní budovat lepší osobní a profesní vztahy. Explicitní a asertivní sdělení může pomoci najít lepší spojení s osobou, se kterou mluvíte.

Lidé komunikují denně mnoha různými způsoby: e-mailem, rychlými zprávami, telefonem, a osobně. Každý typ komunikace vyžaduje své vlastní dovednosti. Jak řekl Barack Obama: „Je důležité se ujistit, že spolu mluvíme způsobem, který léčí, ne způsobem, který zraňuje.“

Sledujte nás

Go to top