Radost z návratu do třídy

Mnozí z nás budou na tento semestr vzpomínat jako na semestr, ve kterém jsme se vrátili do třídy po mezidobí způsobeném pandemií COVID, která nás přinutila přednášet pomocí moderních technologií. Je obtížné vyjádřit jak velkou radost z toho, že jsem zpátky ve třídě se svými studenty, mám. S kolegy z fakulty tuto radost sdílíme a užíváme si být zase před našimi studenty ve třídě: vědomí, že pomáháte mladým lidem zlepšovat se a růst akademicky i lidsky. To je přesně důvodem, který nás nutí dělat naši práci s vášní a radostí. Pamatuji si, jak jsem se s několika svými kolegy v posledních měsících shodl, že něco velmi důležitého v našem životě chybí, a to přímý kontakt s našimi studenty.

Návrat do třídy na začátku září byl tedy spojen s pocity štěstí, že jsem zpátky. Existuje však více důvodů k optimismu ohledně toho, co jsme zažili v předchozích měsících než pouze přítomnost ve třídě.

První věcí je vědomí, že jsme dobře připraveni se přizpůsobit a reagovat na složité situace, které nás mohou donutit učit z domova nebo daleko od vysokoškolských učeben. Musím říct, že na mě udělaly dojem reakce mých kolegů z UNYPu (rád bych vyzdvihnul fantastickou práci, kterou zde odvedl náš IT tým, ale i zbytek akademické administrativy a zaměstnanců). Být malý a flexibilní je v těchto nepředvídatelných situacích výhodou a já jsem hrdý a vděčný za podporu, kterou jsem od všech dostal. Díky této podpoře se cítíme připraveni na budoucí výzvy.

Druhým aspektem, který je třeba zvážit, je naučená zkušenost. Přestože nás tyto měsíce tlačily extrémně nešťastné okolnosti, byly tyto měsíce, které nabídly neuvěřitelnou příležitost inovovat a vyzkoušet věci, na které bychom jinak možná neměli dost odvahy. Mnoho postupů zavedených pro virtuální výuku lze použít i pro výuku ve třídách - zkoušky a úkoly, které mohou být dokončeny online, aktivity asynchronní účasti, nahrávání hodin, které jsou studentům k dispozici, aby z nich mohli čerpat a tak dále. Proto mám pocit, že jsme nyní ve výuce efektivnější.

Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je pak nadšení samotných studentů z návratu do třídy. Vysoká škola není ničím bez svých studentů, kteří jsou palivem produkujícím veškerou energii potřebnou pro fungování vzdělávací instituce jako takové. Vidět studenty stejně nadšené z návratu do třídy jako my, učitelé, bylo velkým zadostiučiněním. Cítím, že podzim 2021 bude skvělý semestr a budu si ho pamatovat navždy: semestr návratu do třídy!

Sledujte nás

Go to top