Reakce UNYP na dočasné uzavření škol ministerstvem zdravotnictví

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. března 2020 studentům není dovolena přítomnost v prostorách univerzity, včetně University of New York in Prague, a to od 11. března 2020 minimálně do 29. března, kdy bude situace přehodnocena.  Jedná se o preventivní opatření, které má zamezit přenosu viru COVID-19 na veřejných místech. 

University of New York in Prague a naši partneři se na tuto možnost již delší dobu intenzivně připravují a jsou plně připraveni adaptovat se na on-line výuku s drobnými změnami v kurzech a věnovat se školním záležitostem jako obyčejně, i když z domova. 

S okamžitou platností zavádíme následující změny: 

·       účast studentů na vyučování dne 10. března 2020 od 15:00 nebude povinná pro ty, kteří se jej účastnit nechtějí.  Vyučování se konat bude, ale docházka nebude zaznamenána, ani se nebude započítávat do hodnocení. 

·       Vyučování na UNYP od 11. do 13. března 2020 je zrušeno v případě, že není zajištěno on-line formou. 

·       Veškeré kurzy bakalářského prezenčního studia pokračují v ON-LINE podobě od pondělí 16. března 2020.  Všechny fakulty byly o této skutečnosti informovány a nabídly školení a podporu pro případné vedení kurzů v e-learningovém systému.  Studenti by měli od pondělního rána navštívit e-learningovou stránku kurzu, kde naleznou informace o tom, jak bude výuka kurzu pokračovat

· Děkanát UNYP bude i nadále fungovat jako obvykle.  

Studenti a fakulta jsou povinni dodržovat následující postupy: 

o   je naprosto nezbytné, aby studenti a fakulta  pravidelně kontrolovali oficiální e-mailovou adresu UNYP, kde jim budou zasílány informace a pokyny týkající se on-line kurzů a zprávy o aktuální situaci.

o   ujistěte se, že telefonní kontakt na vás, který má k dispozici studijní oddělení, je aktuální, aby vám UNYP mohl snadno zaslat aktuální informací prostřednictvím SMS zprávy. 

o   v případě jakýchkoli dotazů nebo obav neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailu příslušné oddělení školy nebo lektora.  Školní záležitosti budou probíhat jako obvykle, všichni zaměstnanci mohou pracovat z domova a jsou připraveni vám pomoci a ujistit se, že veškeré vaše potřeby jsou co nejlépe uspokojeny. 

o   sledujte webovou stránku UNYP, kde najdete informace o opětovném zahájení výuky v prezenční formě. 

Informace o koronaviru pro komunitu University of New York in Prague

Všichni se můžeme podílet na udržování zdraví a pohody komunity UNYP tím, že budeme sledovat aktuální dění, nebudeme šířit zvěsti nebo spekulace a budeme se řídit doporučenými hygienickými opatřeními.  Během této obtížné doby si můžeme navzájem pomáhat hned několika způsoby.  

Přečtěte si pozorně seznam hygienických opatření a mějte na paměti, že pomohou chránit před běžným nachlazením a chřipkou také vás.  Podle Státního zdravotnického ústavu České republiky se chřipka A rozšířila po celé zemi a infikovala téměř každou druhou osobu ze 100.  

Základní ochranná opatření proti novému koronaviru:  

• Při kašlání a kýchání si zakryjte ústa a nos ohnutým loktem nebo papírovým kapesníkem, abyste zabránili šíření bakterií a virů.  Kýcháním a kašláním přímo do dlaní zvyšujete riziko kontaminace předmětů nebo lidí, kterých se dotknete. 

• Umývejte si ruce mýdlem a teplou vodou po dobu nejméně 20 sekund.  

• V průběhu dne se nedotýkejte očí, nosu a úst.  

• Nezapomeňte dodržovat všechny doporučené hygienické postupy, vládní nařízení a varování týkající se cestování.   

• Pokud trpíte horečkou, zůstaňte doma, obraťte se na poskytovatele lékařské péče a kontaktujte oddělení pro záležitosti studentů UNYP. 

• Vyvarujte se přímého kontaktu se zvířaty ve městě.  Například nekrmte labutě a nutrie u Vltavy.  

• Pokud přijdete do kontaktu se zvířaty a živočišnými produkty, pravidelně si myjte ruce mýdlem a vodou.  

• Vyvarujte se konzumaci syrových nebo nedostatečně tepelně zpracovaných živočišných produktů.  

• Minimalizujte spotřebu alkoholu a nikotinu, protože oslabují imunitní systém.  

• Pomozte nám šířit přesné informace a ne zvěsti.  Respektujte soukromí všech jednotlivců.  Pokud Státní zdravotnický ústav vydá nové pokyny, vždy vám poskytneme aktuální informace.  

• Pokud potřebujete psychickou podporu, obraťte se na tým poradenského centra UNYP.  

• Pokud máte pocit, že byste měli být testováni na přítomnost COVID-19, postupujte podle pokynů uvedených zde - nebo si přečtěte přiložený dokument „Jak na to“ pro informace ohledně hygieny, když na sobě pozorujete příznaky. V dokumentu se také dozvíte, na koho se obrátit v případě, že potřebujete okamžitou pomoc nebo nechat se testovat.  

Udělejte vše pro to, abyste vy i komunita UNYP byli v bezpečí. 

 

How to fact sheet for COVID 19 in CZ and EN

 

 

Sledujte nás

Go to top