Rektor UNYP hovoří o přestupu na University of New York in Prague z jiné univerzity

Tisíce ambiciózních českých studentů, kteří sní o studiu v USA, si možná nyní myslí, že jejich plány zničila pandemie. Nic ale není ztraceno. Ačkoli byly těmto studentům přerušeny studijní plány v zahraničí, stále mají příležitost získat autentické americké vzdělání, aniž by museli opustit Českou republiku. Úzká spolupráce mezi University of New York in Prague a State University of New York umožňuje studentům v Praze získat americký bakalářský titul v oborech Obchodní administrativa, Komunikace a média, Mezinárodní vztahy, Informační technologie nebo Psychologie bez nutnosti cestovat do USA nebo platit školné a/nebo výdaje na stravu a ubytování v USA. Stejně tak i studenti navštěvující univerzity, které nesplňují jejich očekávání, mohou rychle přestoupit, aniž by přišli o čas nebo kredity.

Pro studenty se zájmem o studium v angličtině, kteří dávají přednost komplexnějšímu přístupu k učení, může mezinárodní vzdělávání představovat to nejvhodnější řešení.

„Přestup na UNYP z jiné univerzity je velmi jednoduchý proces, vzhledem k tomu, že nabízíme americké tituly, které jsou akreditovány i v České republice“ říká Dr. Andreas Antonopoulos, rektor University of New York in Prague. „Pokud studenti navštěvovali akreditovanou univerzitu v České republice nebo v jakékoli jiné zemi, nebo již dříve studovali v USA, v zemích OECD nebo EU, obdrží zápočty přímo zde na UNYP ve spolupráci s našimi partnery na State University of New York a budou jim převedeny všechny relevantní kurzy a kredity, které na jiné univerzitě absolvovali. Pokud studovali v jiné zemi, provedlo by se nezávislé hodnocení jejich kreditů standardizovaným přístupem k hodnocení, kterému se věnuje hned několik mezinárodních akreditovaných společností. Na UNYP se často setkáváme se situacemi, kdy studenti převádějí své kredity. Téměř čtvrtina našich studentů k nám přestoupila z veřejné nebo soukromé univerzity v České republice nebo ze zahraničí. U čtyřletých amerických bakalářských programů můžeme převést ekvivalent až dvou a půl let, což je o něco málo více než polovina délky jejich studia. Toto je maximální povolené množství. Obvykle studenti přestoupí po půl, jednom nebo jednom a půl roce, protože si uvědomí, že univerzita nebo studijní program jejich první volby nedosahuje očekávané kvality nebo se nenacházejí tam, kde by chtěli být a hledají kvalitní alternativu. A pak si zvolí UNYP jako vhodnější volbu vzdělání.“

Není důvod ztrácet drahocenný čas při výběru univerzit. Jakmile se student rozhodne přestoupit, je pro něj zásadní důkladně prozkoumat své možnosti. Účast na virtuálním nebo tradičním dnu otevřených dveří se jeví jako užitečný způsob, jak toho docílit. Zde student získá možnost diskutovat s pracovníky přijímacího oddělení o své konkrétní situaci týkající se přestupu.

Mnoho studentů přechází na UNYP z českých veřejných vysokých škol, protože mají vyšší ambice a ujasnili si kariérní cíle nebo chtějí obdržet mezinárodní titul či vysokoškolské vzdělání v anglickém jazyce.

Studenti mají ke změně univerzity mnoho důvodů. Možná se chtějí věnovat programu, který by mohl rozšířit jejich profesní obzory na dnešním vysoce konkurenčním trhu práce nebo mají zájem studovat na univerzitě s lepší pověstí, než má jejich současná instituce. Poměrně často si studenti uvědomují rozdíl v tom, čeho mohou dosáhnout, když vynaloží více úsilí a zvolí si pro své studium bakalářský program na americké univerzitě v Praze

„Velkou výhodou amerického vzdělávání, které je založeno na systému udělování kreditů, je jeho mimořádná flexibilita a mobilita. Všechny státní a soukromé univerzity v USA využívají systém přenosu kreditů. Pokud student přichází z akreditované instituce, může své relevantní kredity přenést. Definice „relevantního kreditu“ je poměrně široká v tom, že podstatnou část amerického vzdělávací systému tvoří všeobecná vzdělávací složka. To znamená, že nezáleží na tom, co je hlavním předmětem vašeho bakalářského studia, protože jeho významnou část budete věnovat všeobecnému vzdělávání. Nezáleží na tom, zda studenti studují obchod, komunikaci nebo mezinárodní vztahy, protože v prvních letech studijního programu bude mít většina kurzů povahu všeobecného vzdělávání. Studenti si tedy mohou při změně programu převést velké množství kreditů. To také znamená, že pokud student přechází například ze studia Psychologie na Mezinárodní vztahy, tedy něco, co spolu v rámci evropského vzdělávání přímo nesouvisí, může si značnou část kreditů převést z jednoho programu do druhého a nemusí začínat zase od nuly. To představuje skvělou výhodu amerického vzdělávání v podstatě kdekoli na světě.

Vzhledem k tomu, že UNYP je akreditovanou institucí, získávají naši studenti velkou flexibilitu a výhodu v případě, že se po několika letech u nás rozhodnou pokračovat ve vzdělávání v zahraničí, zejména pak v USA. Místo nástupu na univerzitu přímo v USA mohou zahájit svůj program v České republice a přestoupit na jakoukoli americkou univerzitu, až když pro ně nastane ten správný čas.  Naopak čeští studenti, kteří začali se studiem v USA nebo v jakékoli jiné zemi a nyní se kvůli současné situaci týkající se pandemie nemoci Covid-19 chtějí vrátit do České republiky, mohou bez rizika ztráty kreditů pokračovat ve studiu na UNYP a obdržet americký titul ze State University of New York,“ říká Dr. Antonopoulos.

Sledujte nás

Go to top