Řešení globálních problémů s diplomem z mezinárodních vztahů

Světové dění posledních pár let potvrzuje, že existuje silná potřeba globálního rozvoje, díky kterému bychom mohli lépe porozumět vyhlídkám na budoucnost lidstva. Získání diplomu z Mezinárodních vztahů vám umožní osobně se podílet na změně světa k lepšímu. V zásadě vám studium mezinárodních vztahů představí široké spektrum politických a sociálně-historických vlivů na globální vývoj. 

Katedra mezinárodních vztahů na University of New York in Prague učí své studenty, aby uspěli v multikulturním prostředí.

Globalizace je složitá záležitost a její dopady se v jednotlivých státech liší. Je zajímavé analyzovat globalizaci v České republice právě kvůli mimořádné transformaci z centrálně plánované ekonomiky na globálně integrované a konkurenceschopné evropské hospodářství. Zatímco globalizace přinesla velké množství příležitostí a výhod, zvýšila se také konkurence pro trhy a investice. Zeptali jsme se UNYP profesora Jakuba Lepše, jak může stát jako je Česká republika, co nejvíce z globalizace vytěžit.

J.L.: "Česká republika se nachází v srdci Evropy a má malou otevřenou ekonomiku, která v mnohých ohledech profituje z ekonomické globalizace. To samé platí i pokud jde o příležitosti, které Češi mají k cestování, pracovních nabídkách v jiných zemích a poznávání nových kultur. Mladší generace Čechů by měla dbát na to, aby získala kvalitní vzdělání, v ideálním případě jak na místních školách, tak na zahraničních institucích."

Jaké jsou pozitivní  a negativní důsledky výrazného zastoupení mezinárodních firem v České republice:

J.L.: "Tyto firmy přinášejí know-how, vytvářejí nové pracovní pozice a přispívají tak k našemu hospodářství. Firmy, které poskytují dobře placená pracovní místa a zaměstnávají kvalifikované místní pracovníky, jsou výhodnější než ty, které vnímají Českou republiku jako zemi s relativně levnou pracovní silou, a proto zde vytvářejí továrny s montážními linkami na výrobu zboží s nízkou přidanou hodnotou."

Jak vás podle vašeho názoru může UNYP diplom z mezinárodních vztahů připravit na realitu rychle měnícího se světa?

J.L.: "Na UNYP působím od roku 2008 a prostřednictvím sítě LinkedIn udržuji kontakt s mnohými bývalými studenty a sleduji jejich profesionální kariéru po ukončení studia na UNYP. Tito absolventi jsou úspěšní ve všech pracovních pozicích, pracují ve vládě, na akademické půdě a v médiích, jednak v českých a jednak v zahraničních společnostech. To dokazuje, že je na trhu spousta institucí a firem, které mají zájem o absolventy se zkušenostmi získanými na UNYP katedře mezinárodních vztahů."

 

Sledujte nás

Go to top
X