Udávejte digitální trendy budoucnosti s titulem z Umění digitálních médií

V posledních deseti letech lze pozorovat vzestup digitálních médií jak z pohledu nárůstu poptávky po studijních oborech, tak i z hlediska vzniku nových pracovních příležitostí. Užívání sociálních médií celosvětově roste a to má za následek vytváření stále větší poptávky po kreativních profesionálech, kteří rozumí práci s textem, fotkami, grafikou, audiem i videem a kteří ví, jak používat inovativní přístupy při produkci kvalitního digitálního obsahu.

Proč studovat obor Umění digitálních médií na UNYPu?

  • Absolventi tohoto UNYP programu získají základ pro start kariéry v digitálním světě a to například v žurnalistice, digitálním marketingu, projektovém managementu, webdesignu, social media a content managementu.
  • Absolventi budou důkladně vybaveni k zapojení se do inovativních procesů v rámci rychle se vyvíjejícího světa eCommerce.
  • Studenti oboru Umění digitálních médií jsou na UNYPu v rámci práce na originálních projektech vedeni k aplikaci kritického myšlení a kreativních dovedností a přístupů.

Program je navržen tak, aby studentům umožnil osvojit si efektivní komunikační strategie použitelné na rozmanitá publika. Vychováváme budoucí experty, kteří jsou schopni se adaptovat a vyrovnat s neustále se měnícím digitálním světem. V posledním roce odborníci digitálního prostředí prokázali vysokou míru flexibility a všestrannosti především při adaptaci na vynucený přesun na „home office“ režim v rámci stále trvající globální pandemie. V situaci, kdy se v podstatě veškeré světové dění v rámci globálního lockdownu zničehonic „přesunulo“ do virtuálního prostoru, byly jejich schopnosti a zkušenosti v kurzu jak nikdy před tím. Samozřejmě doufáme, že se vše vrátí do normálu co nejdříve, ale při zvažování univerzitního oboru je vždy dobré myslet na fakt, že s tímto vzděláním budete mít možnost pracovat odkudkoli, aniž byste přicházeli o klienty.

Vysokoškolský program v oboru Umění digitálních médií Vás vybaví dovednostmi uplatnitelnými ve většině pracovních sektorů. 

Kariéra v oblasti digitálních médií se může lišit podle individuálních preferencí, akademické úrovně, dovedností a ambicí. V závislosti na pozici můžete pracovat v umělecké sféře, projektovém managementu, v redakci, nebo vytvářet interaktivní multimediální design. Můžete se poohlížet i po pozicích v televizním prostředí, reklamních agenturách, marketingu, web a game designu, vydavatelství nebo PR komunikaci. Přijde Vám to zajímavé? Přečtěte si véce o těch nejpopulárnějších kariérních možnostech v rámci digitálního světa. 

Digitální marketér

Digitální marketéři využívají širokou škálu metod, prostřednictvím kterých komunikují s klienty a podílejí se na podpoře prodejů. Navrhují, spouštějí, trackují a optimalizují digitální marketingové strategie a kampaně napříč všemi digitálními platformami. Obvykle se od nich očekává vedení integrovaných digitálních kampaní od prvotního nápadu až po implementaci. Běžně je možné pracovat jako in-house zaměstnanec anebo na volné noze pro vícero dlouhodobých klientů. 

Manažer sociálních médií

Manažeři sociálních médií mají na starosti digitální kampaně obvykle s cílem zvýšit povědomí o značce nebo produktu anebo aktivovat spotřebitele. V této pozici můžete mít na starosti online prezenci společnosti, vytváření mediálního plánu a obsahu, analýzu spotřebitelských dat, facilitaci zákaznického servisu nebo projektového managementu jednotlivých kampaní. Ve velkých organizacích může management sociálních médií hrát významnou roli. Stejná pozice pak může být v menších nebo středně velkých společnostech navázána na další marketingové nebo komunikační povinnosti.

Web Content Developer

Vývojář webového obsahu má v rámci týmu na starosti návrh a tvorbu obsahového plánu – vytváření příspěvků do blogu, produkci fotografií a videí. V menších společnostech manažeři sociálních médií obvykle převezmou tyto povinnosti na sebe. Je důležité mít základní technické dovednosti, jako například HTML a SEO. Díky úloze internetu v marketingových aktivitách obecně nemají web developeři o práci nouzi v žádném odvětví. K vytváření úspěšného a kvalitního obsahu je třeba být v kontaktu s mnoha lidmi. Tato profese zároveň vyžaduje důslednou orientaci na detail a schopnost efektivně řešit problémy.

Fotoreportér

Lidé na této pozici mají v principu za úkol poskytovat fotografie zachycující pravdivou a přesnou reprezentaci nejnovějších událostí. Většinou úzce spolupracují s novináři. Díky fotce by měly být čtenáři schopni lépe pochopit obsah sdělení nebo vyprávěný příběh. Tato profese vyžaduje dobré ovládání techniky fotografie, ale taky schopnost pracovat s lidmi, orientaci na detail, pokročilou znalost médií, dobrý time management a kapacitu pracovat pod tlakem.

Kreativní ředitel v digitální agentuře

Kreativní ředitel v rámci digitálního prostředí dohlíží na koncepty a kreativní výstupy kreativního týmu. Jeho úkolem je nacházet nejlepší způsoby, jak převést myšlenku do digitálního prostředí a vytvářet zajímavé kampaně pro sociální a digitální média. Kreativní ředitel musí znát nejnovější trendy a vývoj technologií, používat metriky k ovlivňování digitální strategie a vytvářet unikátní zážitky pro uživatele online prostředí.

Web project Manager

Na této pozici mají manažeři obvykle na starost vedení odborného týmu, který vyvíjí rozmanité internetové projekty. Pomáhají udržovat a rozvíjet životní cyklus projektů – od zadání a původního konceptu až k realizaci. Nastavují jednotlivé úkoly, definují fáze a vývojové priority, kterých je třeba dosáhnout. Úzce spolupracují s klienty, pracují na tom, aby bylo splněno jejich očekávání, a delegují jejich požadavky na členy týmu.

E-Business konzultant

E-Business konzultanti mají výjimečné komunikační dovednosti, projektové znalosti a specializují se na řešení problémů. Navrhují způsoby, jakými je možno posilovat a zlepšovat webové procesy a podporovat úspěšný vývoj firmy nebo businessu. Tito specialisté mají zkušenost v analyzování organizačních a infrastrukturních požadavků podniku. Navrhují vylepšení databázových systémů nebo efektivnější využití internetu a intranetu. Mohou pomáhat s vývojem softwarových řešení při zlepšování řízení zásob nebo online zákaznického servisu. E-Business konzultanti v závislosti na zkušenostech také poskytují odborné poradenství v rámci marketingových řešení, veřejného mínění, optimalizací webu. Experti se zkušenostmi z finančního nebo ekonomického sektoru mohou poskytovat podrobné poradenství v oblasti vylepšování business plánů. 

Sledujte nás

Go to top