UNYP inovuje MBA program a zavádí do manažerského vzdělávání koncept G.R.O.W. to Flow

"MBA program University of New York in Prague vylepšuje manažerské vzdělávání,“ říká Juwana Jenkins, zkušená koučka s akreditací EMCC a vedoucí inovativního koučovacího programu GROW to Flow.

 

UNYP pomáhá svým MBA studentům efektivněji stanovovat cíle ve vztahu k problémům a výzvám, kterým čelí ve svých zaměstnáních

 

V dnešním digitálním světě jsou jakékoli informace dostupné téměř okamžitě kliknutím tlačítka. Co však chybí, je možnost studentů podílet se na tvorbě svého vzdělávacího plánu tak, aby v práci mohli těžit z praktické aplikace znalostí, které získají při studiu  od zkušených MBA lektorů.

 

S ohledem na tuhle skutečnost jsme dokázali rozpoznat vhodný okamžik k inovaci. „Chceme se odklonit od tradičního předpokladu, že učitelé hrají na pódiu hlavní roli, a děláme krok vpřed s nově navrženým koučovacím programem, který se plně přizpůsobuje profesionálním potřebám každého studenta,“ říká Juwana Jenkins, zkušená UNYP koučka.

 

Pomocí ověřených koučovacích rámců, cílených nástrojů a modelů z našich MBA kurzů pomáháme studentům stanovit si CHYTŘEJŠÍ osobní cíle související s problémy a výzvami, kterým reálně čelí ve svém zaměstnání. Naši studenti se pravidelně scházejí ve skupinách po třech s přiděleným koučem. Na společných sezeních diskutují své pokroky při dosahování stanovených cílů, přičemž jsou vedeni k tomu, aby našli ty nejlepší strategie ke zlepšování svého výkonu s optimismem, k vedení svých týmů inspirací a zvládání změn s důvěrou.

 

Na otázku, co se skrývá za názvem G.R.O.W. (Goal, Reality, Options, Will) to Flow, Juwana Jenkins říká: „Prostřednictvím koučování pomáháme našim studentům objevovat jejich silné stránky a následně na nich stavět. Procvičují si, jak se naučit rozvíjet svoje kompetence na základě svých silných stránek a konceptů kurzu tak, aby byli schopni zvládat jakékoli výzvy ve svém zaměstnání. Zažívají tzv. flow stav, kdy se cítí vysoce soustředění a zapojení a pracují na tom, aby se vize pro ně samotné, pro jejich týmy i organizace a klienty staly skutečností.“

 

„Celý tento koučovací proces je o tom pomoct studentům, aby si byli schopni navodit a vytvořit podmínky pro tento "stav excelence", zdůrazňuje Juwana. „Zpětná vazba po prvních koučovacích sezeních, kterou zakládáme na identifikaci strategií, jak se vypořádat s odporem vůči změnám, byla vynikající. Studenti oceňují interakci, kterou mají mezi sebou v v rámci skupin i s koušem: učí se jeden od druhého a jsou lépe připraveni čelit nečekaným situacím v práci.“

 

Dalším tématem pro koučování je motivace a inspirace týmů v turbulentních časech. 

 

Série těchto koučovacích sezení trvá prvních sedm měsíců MBA programu. 

 

UNYP MBA je jedním z nejprogresivnějších MBA programů v České republice. MBA zaměření zahrnují management, podnikání, finance, marketing, Global business services. UNYP MBA programy jsou akreditovány Mezinárodní akreditační radou pro obchodní vzdělávání (IACBE) a Českou asociací MBA (CAMBAS).

 

Stále se můžete zapsat do jakéhokoli UNYP MBA programu a to až do 7. ledna 2022!

 

Written by: 
Written by: 

Sledujte nás

Go to top