UNYP obnovuje magisterský obor Strategická komunikace

University of New York in Prague ohlašuje po téměř ročních a velmi pečlivých přípravách obnovu svého magisterského programu Strategické komunikace

Tento revitalizovaný program bude prakticky orientovaným kurzem, který je navržen tak, aby pomohl studentům řešit skutečné komplexní komunikační problémy a naučil je efektivnímu přístupu k rozmanitým publikům. 

Technologický pokrok v posledních deseti letech kompletně transformoval zavedené komunikační standardy. Komunikace je přitom základním nástrojem sloužícím k ovlivňování jakéhokoli publika nebo veřejného mínění. Z toho důvodu mají profesionálové v této oblasti možnost používat metody strategického plánování jak k upoutání pozornosti posluchačů, tak i získání výhody ve stále se vyvíjejícím globálním prostředí. Pouze důkladné porozumění dostupných mediálních a komunikačních nástrojů může organizacím zajistit dosahování jejich cílů.  

Dr. Todd Nesbitt (Vedoucí Katedry komunikace a Médií) odpovídá na některé otázky týkající se staronového UNYP programu.

Co z UNYPu dělá ideální prostředí a volbu pro studenty, kteří mají zájem vzdělávat se v oblasti komunikace? 

Magisterský obor Strategické komunikace, který UNYP v nové verzi opět nabízí, se pyšní bezkonkurenční diverzitou v rámci lokálního trhu. Studijní skupiny se skládají jak z pracujících profesionálů, tak i čerstvých absolventů s rozmanitými zkušenostmi z oblastí jako jsou žurnalistika, podnikání, mezinárodní vztahy, psychologie nebo HR. Tato rozmanitost zajišťuje studentům příležitost zkoumat a vyhodnocovat informace v mnoha kontextech a z odlišných perspektiv. Tato diverzita však nepochází pouze ze strany studentů - devět hlavních přednášejících v rámci programu pochází ze sedmi různých zemí. Česká republika se navíc v posledních letech stává centrem a útočištěm velkého počtu nadnárodních technologických a komunikačních společností, které narážejí na problémy s náborem dostatečně kvalifikovaných a kompetentních zaměstnanců. S ohledem na zanedbatelnou míru nezaměstnanosti v kombinaci s velmi inovativním programem Strategické komunikace může UNYP směle konkurovat nejlepším vysokoškolským institucím na světě.  

Můžete potenciálním studentům program krátce představit? Přiblížit strukturu kurzu, popř. napovědět, co mohou studenti od programu očekávat? 

Samotný program trvá 12 měsíců, standardní cyklus běží od října do září. Kurz začíná povinným výzkumem a modulem věnujícím se studijním schopnostem se zaměřením na akademické psaní. Ten studenty připravuje na tvorbu rigorózních prací na magisterské úrovni. Následuje sedm modulů, jeden měsíčně od října do dubna, které jsou nastaveny v intenzivním víkendovém formátu - pátky 17:00 - 21:00, soboty a neděle od 9:00 do 18:00. Posledním modulem jsou "Výzkumné metody", který vede studenty do finální fáze programu. V modulu "Disertace" si studenti mohou zvolit mezi klasickou akademickou prací a konzultačním projektem zaměřeným spíše do praxe. Potenciální studenti mohou očekávat velmi inovativní přístup s důrazem na aplikaci získaných vědomostí, případové studie a praktické "problem-solving" metody, které je připraví na dynamické a stále se měnící globální prostředí. 

Co odlišuje tento program od ostatních magisterských programů ve stejném oboru, které jsou nabízeny na jiných školách? 

Hlavním rozdílem je především to, že program samotný nebyl navržen akademiky, kteří mohou být občas odtrženi od reality. Namísto toho jsme zrealizovali vlastní výzkum, ve kterém jsme se zaměřili na přední současné organizace a jejich požadavky na nové zaměstnance. Konzultovali jsme s giganty, jako jsou např. Microsoft, SAP anebo globální komunikační agentura Havas. Nakonec jsme provedli kvalitativní výzkum i mezi současnými studenty oboru, abychom se zeptali a především pochopili, co se jim na studiu líbí nebo nelíbí a co by potřebovali ke zlepšení vzdělávacího procesu a celkové spokojenosti s dosaženými výsledky. 

Jaké předměty patří do základní struktury programu. 

První čtyři moduly v podzimním semestru tvoří jádro vzdělávacího programu, přičemž zahrnují předměty jako Organizační komunikace, Digitální média, Teorie a praxe, Veřejná komunikace a Mediální vztahy. Tyto předměty tvoří základ pro více praktičtější moduly, kterými jsou např. Komunikace v rámci sociální změny, Brand management nebo Krizová komunikace. 

Proč je tento předmět pro studenty v dnešním světě tak zajímavou volbou? 

Technologický pokrok a vývoj médií v posledních letech radikálně změnil způsoby, kterými lidé a organizace komunikují. To se netýká pouze některých organizací nebo pouze některých sociálních skupin - týká se to nás všech. Žádná organizace tímto neprošla nějakým způsobem neovlivněna. Tento fakt vybízí k urgentním opatřením - komunikační plánování musí být integrováno do samých základů každé organizační kultury. Každý prahne po efektivní komunikaci, hledá způsoby, jak se vyhnout komunikačním šumům, rozptýlením a někdy také nepřátelským útokům, kterým v dnešní době musíme neustále čelit. 

Jen před několika málo lety stačilo trh jednoduše "zaplavit" obsahem, sdělením, informacemi - ten nejhlasitější obvykle vyhrál. To už však neplatí. Bez jasné strategie a investic do komunikace se bavíme o ztrátě peněz i času. Je nezbytné, abychom plně pochopili charakteristiky a možnosti rozlišných komunikačních kanálů ale také dopadům a struktuře komunikovaných sdělení. Principy strategické komunikace mohou být aplikovány na jakékoli odvětví od již zmíněné žurnalistiky přes obchod až po strojní inženýrství. Tyto principy navíc nejsou důležité pouze pro velké společnosti, korporáty nebo neziskové organizace, ale i pro vás nebo pro mě. Přemýšlení o sobě sama ve smyslu jakési značky může být pro někoho koníčkem, zatímco pro jiné to je absolutní nutností. 

Sledujte nás

Go to top