UNYP představuje kariérní příležitosti s titulem z politologie

K porozumění všech zásadních politických událostí roku 2020 – vzestup hnutí Black Lives Matter, americké prezidentské volby, politická obvinění Donalda Trumpa, reakce WHO na globální pandemickou situaci – musí člověk disponovat velmi širokým politickým rozhledem a schopností kriticky myslet. Absence těchto kvalit v širokém měřítku může vyústit v dramatický pokles společenské stability. UNYP vytvořil studijní program, který připraví budoucí generace na svět náhlých společenských a politických změn, program, který má vést studenty ke kritickému myšlení a umění analyzovat palčivá společenská a politická témata. Studium Politologie na UNYPu by mělo absolventy vybavit schopností porozumět společenským kontextům a poskytnout platformu k vybudování kariéry v politice a veřejném prostoru. Profesní možnosti tohoto akademického zaměření však nejsou omezeny výhradně na sféru politiky. Zde je několik zajímavých kariérních možností pro absolventy programu Politologie.   

 

Profesní příležitosti s titulem z Politologie z UNYPu, které Vás mohou překvapit

 

Public Relations/Styk s veřejností

Tento sektor je často mylně považován za součást marketingu. Oddělení styku s veřejností je však obyčejně samostatnou jednotkou. PR má za úkol vytvářet “image” společnosti nebo organizace. Udržují profesionální vztah s různými subjekty, jako jsou novináři, veřejně známé osobnosti, a jiné zainteresované organizace, seskupení, zájmové skupiny. Pro tuto pozici je nezbytné dobře rozumět společenským a kulturním zvykům, mít dobrý přehled o politice a schopnost organizovat. PR specialista je zodpovědný za udržování dobré reputace společnosti a řešení nejrůznějších krizí.

 

Agent zpravodajských a bezpečnostních služeb

My samozřejmě netvrdíme, že titul z Politologie z Vás udělá Jamese Bonda. Může Vám to však poskytnout relevantní důvod k orientaci na kariéru v podobném prostředí. Společnosti, organizace a obzvláště národní vlády mají obvykle bezpečnostní oddělení, která mají za úkol predikovat a analyzovat potenciální krize nebo nebezpečné události. Takoví specialisté musí být schopni kriticky myslet, a to na vysoké úrovni. Velmi perspektivní oblastí, kterou si nejen velké nadnárodní společnosti v posledních letech cení, je kybernetická bezpečnost.

Import a Export

Tohle odvětví se zdá být předmětem zájmu spíše pro absolventy programu Business Administration, ale i titul z Politologie Vám v rámci tohoto prostředí může poskytnout velkou výhodu. Export a import zboží je přece jenom založen na komunikaci s nejrůznějšími kulturami po celém světě. Znalost cizích jazyků, zvyků a schopnost rozumět tomu, jak zahraniční organizace fungují, je jistě základem pro úspěšný mezinárodní business. Povědomí o tom, jak probíhají obchodní schůzky v rozlišných zemích, je dobrým startem pro to stát se úspěšným manažerem v prostředí mezinárodního obchodu. 

Neziskové organizace a nevládní sektor

Tyto organizace, také známé jako “neziskovky”, jsou obvykle neziskové organizace, které by měly být z principu apolitické. Jejich cílem a účelem je zpravidla pomáhat nebo informovat. Pokud tedy hledáte kariéru, která Vám umožní pomáhat lidem, chránit planetu, bojovat s chudobou a hladomorem, studium politologie je tím správným krokem. Už během studia se můžete zajímat o neziskovky, které jsou Vám blízké – prostřednictvím předmětů jako jsou například “Environmentální krize a globální udržitelnost” nebo “Moc a nerovnost”.

Přirozeně existuje daleko více možností, které si absolvent s titulem z Politologie může po dokončení programu zvolit. Mezi nejzřetelnější patří práce v politickém prostředí, v rámci vládních uskupení, civilních služeb nebo veřejné administrativy. My věříme, že tento program vychová budoucí politické lídry. Politické strany potřebují, aby se mladí lidé podíleli na stranické práci a přinášeli s sebou “čerstvou” perspektivu. Je to skvělá příležitost podílet se na zlepšování světa a společnosti, ve které všichni žijeme. Pokud Vám přijdou tyto možnosti atraktivní, poslechněte si krátké představení programu děkana fakulty mezinárodních vztahů (Dr. Óscar Hidalgo-Redondo) a ke studiu se přihlaste ještě dnes

Sledujte nás

Go to top