UNYP představuje kariérní příležitosti s titulem z politologie

K porozumění všech zásadních politických událostí roku 2020 – vzestup hnutí Black Lives Matter, americké prezidentské volby, politická obvinění Donalda Trumpa, reakce WHO na globální pandemickou situaci – musí člověk disponovat velmi širokým politickým rozhledem a schopností kriticky myslet. Absence těchto kvalit v širokém měřítku může vyústit v dramatický pokles společenské stability. UNYP vytvořil studijní program, který připraví budoucí generace na svět náhlých společenských a politických změn, program, který má vést studenty ke kritickému myšlení a umění analyzovat palčivá společenská a politická témata. Studium Politologie na UNYPu by mělo absolventy vybavit schopností porozumět společenským kontextům a poskytnout platformu k vybudování kariéry v politice a veřejném prostoru. Profesní možnosti tohoto akademického zaměření však nejsou omezeny výhradně na sféru politiky. Zde je několik zajímavých kariérních možností pro absolventy programu Politologie.   

Profesní příležitosti s titulem z Politologie z UNYPu, které Vás mohou překvapit

Public Relations/Styk s veřejností

Tento sektor je často mylně považován za součást marketingu. Oddělení styku s veřejností je však obyčejně samostatnou jednotkou. PR má za úkol vytvářet “image” společnosti nebo organizace. Udržují profesionální vztah s různými subjekty, jako jsou novináři, veřejně známé osobnosti, a jiné zainteresované organizace, seskupení, zájmové skupiny. Pro tuto pozici je nezbytné dobře rozumět společenským a kulturním zvykům, mít dobrý přehled o politice a schopnost organizovat. PR specialista je zodpovědný za udržování dobré reputace společnosti a řešení nejrůznějších krizí.

Agent zpravodajských a bezpečnostních služeb

My samozřejmě netvrdíme, že titul z Politologie z Vás udělá Jamese Bonda. Může Vám to však poskytnout relevantní důvod k orientaci na kariéru v podobném prostředí. Společnosti, organizace a obzvláště národní vlády mají obvykle bezpečnostní oddělení, která mají za úkol predikovat a analyzovat potenciální krize nebo nebezpečné události. Takoví specialisté musí být schopni kriticky myslet, a to na vysoké úrovni. Velmi perspektivní oblastí, kterou si nejen velké nadnárodní společnosti v posledních letech cení, je kybernetická bezpečnost.

Import a Export

Tohle odvětví se zdá být předmětem zájmu spíše pro absolventy programu Business Administration, ale i titul z Politologie Vám v rámci tohoto prostředí může poskytnout velkou výhodu. Export a import zboží je přece jenom založen na komunikaci s nejrůznějšími kulturami po celém světě. Znalost cizích jazyků, zvyků a schopnost rozumět tomu, jak zahraniční organizace fungují, je jistě základem pro úspěšný mezinárodní business. Povědomí o tom, jak probíhají obchodní schůzky v rozlišných zemích, je dobrým startem pro to stát se úspěšným manažerem v prostředí mezinárodního obchodu. 

Neziskové organizace a nevládní sektor

Tyto organizace, také známé jako “neziskovky”, jsou obvykle neziskové organizace, které by měly být z principu apolitické. Jejich cílem a účelem je zpravidla pomáhat nebo informovat. Pokud tedy hledáte kariéru, která Vám umožní pomáhat lidem, chránit planetu, bojovat s chudobou a hladomorem, studium politologie je tím správným krokem. Už během studia se můžete zajímat o neziskovky, které jsou Vám blízké – prostřednictvím předmětů jako jsou například “Environmentální krize a globální udržitelnost” nebo “Moc a nerovnost”.

Přirozeně existuje daleko více možností, které si absolvent s titulem z Politologie může po dokončení programu zvolit. Mezi nejzřetelnější patří práce v politickém prostředí, v rámci vládních uskupení, civilních služeb nebo veřejné administrativy. My věříme, že tento program vychová budoucí politické lídry. Politické strany potřebují, aby se mladí lidé podíleli na stranické práci a přinášeli s sebou “čerstvou” perspektivu. Je to skvělá příležitost podílet se na zlepšování světa a společnosti, ve které všichni žijeme. Pokud Vám přijdou tyto možnosti atraktivní, poslechněte si krátké představení programu děkana fakulty mezinárodních vztahů (Dr. Óscar Hidalgo-Redondo) a ke studiu se přihlaste ještě dnes

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Šipka nahoru Zpět nahoru