UNYP profesor odpověděl na otázky týkající se rozvoje dětí

UNYP profesor Radek Ptáček se nedávno objevil v pořadu Jana Mühlfeita, kde společně rozebrali výsledky talentového testu od firmy Gallup a probrali otázky týkající se dlouhodobého vlivu trestů a zákazů, které rodiče stále častěji používají.

Na Flowee.cz, Ptáček vysvětlil, proč je důležité, aby dítě poznalo samo sebe již v raném věku. “Neumíme dětem ukázat cestu k sebepoznání a seberozvoji. A to jak doma, tak ve škole. Ovšem ještě předtím, než budou maminky a tatínkové označovat učitele za špatné, měli by se zamyslet i sami nad sebou,” tvrdí Ptáček. Nejdůležitějším obdobím pro rozvoj sebepoznání je totiž věk od 2 do 7 let.

Jan Mühlefiet byl také jedním z přednášejících na akci TEDxUNYP v roce 2016, kde mluvil o výhodách zahrnutí budhistické perspektivy do každodenního života k dosažení skvělých výsledků. Ptáček je učitel lékařské psychologie, klinický psycholog a soudní znalec.

 

Podívejte se na video.

Sledujte nás

Go to top