UNYP v Praze otevře tři nové americké studijní programy

University of New York in Prague příští rok v podzimním semestru 2021 otevře tři nové studijní programy – Vývoj dítěte (katedra Psychologie), Politologie (katedra Mezinárodních vztahů) a Umění digitálních médií (katedra Komunikace a médií). 

UNYP každoročně přidává nové programy a počet studentů nepřestává růst

UNYPu splnil všechny náležitosti k tomu, aby mohly být otevřeny další tři bakalářské programy ve spolupráci se State University of New York, Empire State College. Právě včas, protože přijímací řízení pro nadcházející akademický rok už je v plném proudu. Počínaje příštím rokem si tedy budou čerství absolventi středních škol moci vybrat z nových oborů – Vývoj dítětePolitologie a Umění digitálních médií. Ačkoli jsou tyto vysoce specializované obory úplnou novinkou, UNYP už v těchto oblastech dlouhé roky poskytuje bakalářské vzdělání vedoucí k zisku amerických titulů a to v rámci kateder Komunikace a médií, Mezinárodních vztahů i Psychologie. 

Proč právě State University of New York, Empire State College?

University of New York in Prague a State University of New York, Empire State College spolupracují v přípravě studentů a poskytování toho nejlepšího vzdělání už přes 20 let. Studenti jsou tak schopni získat americký titul od globálně uznávané univerzity akreditované komisí Middle States Commission on Higher Education. Tak jako všechny ostatní programy UNYPu i tyto budou vyučovány výhradně v anglickém jazyce. Studenti mají možnost studovat v mezinárodním prostředí a spolupracovat s profesory, kteří používají vysoce interaktivní americký styl výuky. Všichni studenti jsou na UNYPu vedeni k aktivitě v rámci skupinových diskuzí a projektů a k vytvoření a validaci jejich vlastních názorů na příslušná témata. 

Proč na UNYPu studovat Umění digitálních médií?

„Tento program je navržen pro studenty, kteří chtějí získat pevný základ v teoretických i technických znalostech potřebných pro profesionální kariéru v prostředí digitálních médií. Zaměřuje se na rozvoj kritického myšlení a pomáhá studentům vytvořit si kreativními a inovativní přístupy k řešení problémů. Interdisciplinární charakter kurikula má za úkol vybavit studenty kompetentním a svědomitým pohledem na problémy komunikace a médií a zprostředkovat porozumění toho, jak média ovlivňují společnost a vytváří současnou kulturu.“ – Dr. Todd Nesbitt, rektor katedry Komunikace a médií, University of New York in Prague.

Proč na UNYPu studovat Politologii?

„Žijeme ve světě rychle se měnících lokálních, regionálních, globálních a kontinentálních ekosystémů. Rozmach demokracie, boj autoritářských vůdců a vlád o přežití, vznik náboženského fundamentalismu, proliferace populistických hnutí, zesilování mezinárodní spolupráce a integrace, vítězství globálního kapitalismu – všechny tyto procesy přispívají k neustále rostoucí potřebě po expertech, kteří těmto trendům rozumí. Tento program bude analyzovat dynamický svět, ve kterém žijeme a poskytovat studentům nástroje a znalosti potřebné k jeho pochopení. Účel kurikula je vytrénovat schopnost studentů objektivně porozumět dynamice politiky a společnostem 21. století.“ Oscar Hidalgo, rektor katedry Mezinárodních vztahů, University of New York in Prague.

Proč na UNYPu studovat Vývoj dítěte

„Tento program je určen pro studenty, kteří chtějí studovat psychologický vývoj dětí (od narození po dospělost) v kontextech vyplývajících z rodinných, kulturních, vzdělávacích a sousedských prostředí, ve kterých žijí. Kurikulum programu je navrženo tak, aby studentům poskytlo silný teoretický základ ve společenských a behaviorálních disciplínách souvisejících s psychologickým vývojem dítěte. Jeho účelem je také umožnit studentům aplikovat teorie a výsledky výzkumů z tohoto oboru na současné výzkumné směry. Absolventi programu získají rozhled v kritických teoretických základech v rámci disciplíny i napříč celým oborem. Budou schopni uchopit a propojit tuto oborovou znalost s vědeckým pozorováním, na což budou moci navázat v budoucích samostatných výzkumech.“ – Dr. Edel Sanders, rektorka katedry Psychologie, University of New York in Prague.

Všechny tři programy jsou charakterizovány mezinárodním multikulturním přístupem, který dává studentům prostor pracovat společně s ostatními odborníky z celého světa, sdílet nejlepší přístupy a získávat znalosti, které jsou aplikovatelné v budoucích zaměstnáních. Zájemce o nové programy vybízíme k tomu, aby se zúčastnili nadcházejících „Virtuálních dní otevřených dveří“, kde si mohou promluvit přímo se členy fakulty a dovědět se více o obsahu programu a případných kariérních možnostech. 

Na tomto linku je možné stáhnout příslušné tiskové zprávy

Související články

Kronika UNYP

Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze pro zasílání novinek. Vaše soukromí je pro nás důležité.

Pro více informaci si stáhněte UNYP Brožury.


UNYP logo

Kontakty

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha


IČ: 25676598
Telefon: +420 224 221 261   Skype
E-mail: unyp@unyp.cz

Šipka nahoru Zpět nahoru