UNYP začne pro své studenty vydávat diplomy i v rámci blockchain technologie

Jun 10 2021

University of New York in Prague se stane první soukromou univerzitou v České republice, která začne vydávat vysokoškolské diplomy v rámci blockchain technologie. Je to výsledek neustále snahy přinášet do vzdělávání inovace a nejnovější technologie. První blockchain diplomy obdrží už letos v červnu absolventi roku 2021. 

 

Je pochopitelné, že někteří z nás zatím nemají s tímto pojmem zkušenosti, a proto jsme požádali našeho IT manažera, Davida Nováka, který tento projekt spouští a má jej na starosti, aby nám vysvětlil výhody blockchainových diplomů a přiblížil potenciální negativa.  

 

Zatímco papírové diplomy jsou stále záležitostí prestiže a tradice, mladá generace potřebuje v jejich stále více digitalizovaném světě praktičtější řešení.

 

Mohl byste nám v krátkosti vysvětlit, co blockchainová technologie obnáší a jak funguje?  

Osobně si představuji blockchainovou technologii tak, jak už napovídá její název – jako řetězec bloků skládajících se z užitečných informací, obvykle vzájemně na sebe navazujících transakcí. Každý blok navíc obsahuje něco jako kryptografický podpis předchozího bloku. Tento systém vytváří onen řetězový efekt, který zajišťuje, že je v podstatě nemožné změnit existující bloky v řetězci – čím je delší, tím komplexnější matematické problémy řeší. Kromě obrovské rezistence ke změně patří mezi další výrazné vlastnosti blockchainu princip decentralizované distribuce. Tím, že existuje ve formě jakési distribuované účetní knihy napříč obrovského množství počítačů (říká se jim „nodes“) propojených na bázi klient-klient zajišťuje jeho neprostupnost, a to bez jediného vyloženě slabého místa. Jde však i o záležitost důvěry a transparentnosti. U veřejných blockchainů je každý schopen číst dostupná data, přičemž není možno je upravovat. To umožňuje velmi jednoduchou kontrolu jednotlivých transakcí. Zároveň neexistuje centrální autorita, která by vše kontrolovala – celá síť dodržuje daný protokol s jasně nastavenými pravidly a principy dosahování konsensu při přidávání a verifikaci nově přidaných bloků. 

 

Proč si myslíte, že má tato technologii budoucnost? 

Protože má velmi transparentní minulost – všechny předešlé transakce uložené v blockchainu jsou z principu zabezpečené, transparentní, lehce ověřitelné a nezávislé na jakékoli centrální autoritě. Jde o zcela unikátní koncept, který skvěle reflektuje trendy v rychle se vyvíjejícím digitálním světě. Samozřejmě se vedou diskuze o tom, kam přesně budoucnost blockchainu směřuje, a i kdyby to nebyly nezbytně pouze kryptoměny, existuje mnoho dalších úspěšných aplikací, které se netýkají přímo světa financí. Osobně si myslím, že co se týče vzdělávání, budoucnost blockchainových diplomů je velmi slibná, můžeme dokonce jít o pár kroků dál a mluvit o certifikátech, akreditacích a osvědčeních, které v poslední době také začaly zapadat do tohoto trendu. 

 

Jaké jsou výhody diplomů vydaných v blockchainové technologii?

Univerzitní diplom digitálně „vystavený“ v blockchainu zahrnuje všechny výhody, které technologie nabízí. V porovnání s naskenovanou kopií papírového diplomu nemůže být padělán, je pro kohokoli lehce dohledatelný a ověřitelný a po celou dobu bezpečně uložený. Ve světě bez centrální autority ověřující pravost dokumentů jde o skvělý nástroj na zvýšení a podporu studentské a pracovní mobility. Dalším benefitem je fakt, že blockchainové diplomy, které vydáváme na platformě BCdiploma, jsou v podstatě jen hyperlinkem. Zatímco papírové diplomy jsou stále záležitostí prestiže a tradice, mladá generace potřebuje v jejich stále více digitalizovaném světě praktičtější řešení. Hyperlink se dá velmi jednoduše sdílet na sociálních a profesních sítích, diplom lze snadno uložit jako soubor obsahující QR kód, který může jakákoli univerzita nebo zaměstnavatel stáhnout a velmi rychle ověřit jeho pravost.   

 

Existují v rámci BC technologie nějaké slabší stránky nebo negativa?

Obecné největším znepokojením v rámci blockchainu je jeho implicitně daná neefektivita v globálních měřítkách. Zkuste si představit, že všechny počítače v rámci obrovské kryptoměnové sítě musí provádět stejné operace a ukládat tu samou kopii celé databáze. Pokud bychom to chtěli ukázat na příkladu z našeho světa, mohli bychom si představit miliony lidí, kteří píšou stejnou knihu, slovo od slova, ve stejný čas. Z toho vychází související problém, kterým je extrémně vysoká energetická náročnost a v důsledku pak otázky dlouhodobé udržitelnosti a škálovatelnosti. Nicméně když se omezíme pouze na vydávání diplomů a certifikátů, tyto zásadní konceptuální potíže jsou spíše teoretického rázu.

 

Jaké další oblasti mohou benefitovat z blockchain technologie? 

Když pohlédneme až za svět kryptoměn, zjistíme, že počet možných aplikací této technologie je obrovský. Dobrým příkladem je sektor zdravotnictví, který v nedávné době utrpěl z hlediska online bezpečnosti velkou ránu. Blockchain může snadno zaplnit tyto mezery, zabezpečovat sensitivní data pacientů a zároveň ulehčovat sdílení záznamů všem zainteresovaným stranám. Jakožto dřívější student logistiky také mohu ocenit, jak může tato technologie zazářit v oblasti dodavatelských řetězců, kde může být navýšení důvěry a transparentnosti mezi dvěma obchodními partnery klíčovým faktorem. Představte si aplikaci na oblast potravin, kdy by měl každý jeden kus čehokoli lehce dohledatelnou historii, které bychom mohli bezpečně věřit. Dalším trendy konceptem postaveným na blochkchainu jsou takzvané smart kontrakty – automatizace na základě jistých „když…pak“ podmínek je něco, z čehož by mohla těžit všechna odvětví. Tomu pevně věřím.

 

Všechny diplomy jsou vydávané Studijním oddělením UNYPu. V případě jakýchkoli otázek neváhejte kontaktovat registrar@unyp.cz.

Sledujte nás

Go to top