UNYP zkoumá možnosti využití virtuální reality ve výuce

University of New York in Prague udělala pod vlivem okolností posledních měsíců velký kus práce v rámci transformace výuky z kampusu do online prostředí. Navzdory závažnosti situace zvítězila snaha pomoci našim studentům ukončit semestr a podpořit je ve studiu bez ohledu na to, kde na světě se zrovna nacházeli. Většina standardních služeb byla převedena do online verzí. Nadále fungovala i poradna, uskutečnily se plánované události organizované UNYP Careers a studijním oddělením, proběhly wellness webináře organizované Fakultou Psychologie a v neposlední řadě také TEDx meetupy pořádané pod hlavičkou TEDxUNYP. UNYP dělá vždy maximum pro to, aby svým studentům vše usnadnila a podpořila je v akademickém úspěchu. Tato bezprecedentní situace však zároveň umožnila identifikovat mnoho silných stránek, kterými UNYP disponuje a především také nástroje, které by mohly do budoucna obohatit naše kurikulum. Jsme přesvědčeni, že nejzajímavější inovací by mohla představovat implementace VR virtuální reality do stávající výuky.

UNYP jde s dobou a zkoumá možnosti využití VR ve výuce

Společnost TORCH VR tento měsíc představila předním zástupcům UNYPu potenciál, který se ve využití nejnovějších VR technologií skrývá. Prezentaci následovala bohatá diskuze pojednávající o využití VR ve vzdělávání a výcviku. Konkrétní představa, jak se UNYP k inovativním návrhům postaví a jak budou tyto technologie využity, zatím nevznikla a do budoucna bude předmětem dalších diskuzí. UNYP se vždy snaží pro své studenty přinášet ty nejmodernější přístupy k výuce a pouhý fakt, že tento dialog zdárně započal, představuje v historii univerzity novou kapitolu.

Využitím virtuálního prostoru by studenti i učitelé získali velkou výhodu a možnost pracovat v rámci tradičního akademického kurikula s těmi nejmodernějšími technologiemi. UNYP ve spolupráci s TORCH VR by se v tomto ohledu staly průkopníky v zavádění VR technologií do výuky a zároveň jednou z prvních institucí v ČR, kde se v nejbližší době počítá s nasazením výuky v rozšířeném virtuálním prostoru. VR je fascinující prostor nabízející téměř nekonečný potenciál do budoucna a na UNYPu panuje velké nadšení z poznávání všech možných dobrodružných variant. 

Proč využívat VR ve vzdělávání? 

Vizuální pomůcky se do vzdělávacích prezentací tradičně zahrnují z nejrůznějších důvodů. Jejich úkolem je vzbudit zájem studentů, pomoci s memorováním látky, nabídnout konkrétní příklady od tabulek až po video a animaci. VR s sebou nese tento potenciál s jedním zásadním rozdílem - nezná v podstatě žádná omezení. Může například nabízet alternativu nebo dokonce řešení cestovních restrikcí, ale také především umožnit studentům učební látku lépe pochopit. Tyto technologie mohou být použity pro školní výpravy do míst, které jsou jiným způsobem nedostupné nebo zprostředkovat výuku na dálku inovativnějšími způsoby, než nabízí dnes už téměř tradiční e-learning nebo zoom konference. VR totiž míří ještě dál a může nejenom studentům nabízet prostor pro úžasné objevy a pohlcující zážitky „z první ruky“, ale dají se navrhnout i tak, aby zvedly míru zájmu studentů a pomohly odbourat retenci znalostí. Virtuální vzdělávací prostředí může studentům nabídnout nekonečné možnosti a zprostředkovat dovednosti potřebné k nastartování relevantních kariérních drah, které jsou pro dnešní kompetitivní trh práce tak zásadní.  

Sledujte nás

Go to top