Výhody externího koučinku

Je váš tým neúspěšný? Jste z vašich výsledků zklamáni? Ukazují grafy výkonnosti výrazný pokles? Je jasné, že udržet se na předních příčkách vyžaduje tým nadšených a oddaných zaměstnanců. Základem jejich školení je identifikace specifických důvodů, které stojí za nedostatečnou výkonností a najití přesných kroků k vyřešení problému.

Školení jako výhoda


Programy zaměstnaneckých výhod by měly obsahovat možnost telefonické nebo osobní konzultace s externím školitelem. Úlohou externího kouče je být nezávislým a vytvářet pro zaměstnance bezpečné prostředí, ve kterém je školitel vázaný pravidly mlčenlivosti a stojí mimo politiku společnosti. Tato úloha je protipólem interního školitele, zaměstnanci často říkají, že interní školení u nich nefungovalo, jelikož školitelé nebyli schopni zajistit mlčenlivost. A co víc, interní školitel není k dispozici pro všechny zaměstnance – pouze pro tři nejvyšší úrovně.

To je hlavní výhodou externího kouče – zaměstnanci se můžou uvolnit a upřímně hovořit o informacích a detailech, které by mohli být při zlepšení jejich výkonu zásadní. Kouč by mě být objektivní a důvěryhodný partner, který není zapojený do každodenních činností společnosti a nemá žádné předsudky vůči zaměstnancům či společnosti samotné. Všechno tohle může přispět k zintenzivnění školení, které může mít významné výsledky v průběhu relativně krátké doby.

Jak výrazně může školitel pomoci?


Školení dosahuje výsledků jak v osobním, tak v profesním životě, ale míra, v jaké může koučink pomoci závisí na otevřenosti a ochotě klientů změnit se. Viděla jsem klienty, které byli schopni dosáhnout řešení, když uviděli východisko, ale hned poté školení ukončili. Věděla jsem, že vlastně chtěli zůstat tam, kde byli a nic změnit nechtěli. A já to jako kouč respektuji – je to rozhodnutí klienta. Avšak změna je jedinou konstantou v životě, takže se jí nebojte.


Školení je nejefektivnější, pokud klient překoná strach z otevřenosti. V naší kultuře není zvykem být otevřený a hovořit o svých nejhlubších pocitech. Zároveň se můžeme cítit nepříjemně, pokud nás neznámá osoba tlačí, abychom odpovídali na složité osobní otázky. Kouč potřebuje vytvořit pro klienty příjemné prostředí plné důvěry a respektu.

Otázkou by nemělo být proč zkusit externí koučink?, ale proč NEzkusit externí koučink? Jedinou věc, kterou musí manažeři udělat je ukázat odvahu – odvahu dát zaměstnancům příležitost hovořit o jejich situaci bez strachu z následků.

Sledujte nás

Go to top