Výzkum půdy v Etiopii může předvídat migraci a konflikty

Afrika byla po dlouhou dobu hlavním cílem mého výzkumu. Mezi mé výzkumné zájmy patří mimo jiné moderní a současná historie a politiky Etiopie se zvláštním důrazem na budování národa, nacionalismus, etnickou identitu, etnický federalismus a související otázky spjaté s problematikou konfliktů subsaharské Afriky, euro-africké vztahy a československo-africké vztahy.

Nedávno jsem se začal věnovat studiu migrace. Právě tento problém mě přivedl zpět do Etiopie, kde v rámci projektu Českých geologických služeb pokrýváme celou Etiopii pro potřeby tamní vlády a prospěchu místních obyvatel. Proč by tomu tak mělo být? Jedním z hlavních důvodů migrace z Afriky je změna klimatu a obecně změna životního prostředí. Porozumění lokálním podmínkám interakce mezi půdou a společností nám může pomoci pochopit a předvídat, které oblasti jsou více ohroženy migrací, konflikty o půdu a vodu a spoustou dalších faktorů a důsledků, které jsou na sebe navázány.

Moje role v projektu, obzvláště v regionu Sidama a zóně Gamo v regionu Státu jižních národů, národností a lidu (SNNPR), spočívala v pokrytí a monitorování interakcí mezi společností a životním prostředím, využívání půdy, procesů sociálních změn, atd. Hlavní oblasti našeho výzkumu byly oblast Dorze v zóně Gamo nedaleko od Arba Minch, regionu Sidama a hlavního města SNNPR Hawassy.

Co je přínosem tohoto projektu? Komplexní porozumění vzájemných vazeb mezi společností a životním prostředím může místním samosprávám pomoci předvídat, kde potenciální vážná eroze půdy, což může mít za následek konflikty o půdu i vodu, stejně jako migraci z venkova do měst. Zároveň může tento průzkum pomoci nastartovat procesy urbanizace a rozvoje infrastruktury.

Eroze je momentálně v mnoha afrických zemích velkým problémem. Například Madagaskar se potýká s obrovskými následky kvůli odlesňování, následnou erozí půdy a záplavám. Podobné projekty mohou tedy významně pomoci při minimalizaci negativních důsledků nevhodného plánování nebo využití území v oblastech s masivním potenciálem pro erozi půdy. Moje role v projektu je spíše minimální, ale zároveň jsou historické, kulturní a sociální aspekty využívání životního prostředí součástí chápání zkoumaných geologických a ekologických aspektů.

Spolupráce mezi přírodními a společenskými vědami je navíc jednou z hlavních priorit nového programu Horizon Europe 2021-2027. Jak jsem se snažil ukázat, téma jako migrace vyžaduje k zisku úplného obrazu studovaného jevu rozsáhlou mezioborovou spolupráci. Jedním z mnoha žádoucích výsledků tohoto projektu byla také úzká edukativní a vědecká spolupráce mezi evropskými a africkými institucemi vyššího vzdělávání.

 

Written by: 

Sledujte nás

Go to top