Akademici

Jednou z nejsilnějších stránek University of New York in Prague jsou mezinárodně kvalifikovaní akademici, kteří zajišťují kvalitní výuku, výzkum, akademické poradenství a rozvoj studentů. Vyučující na UNYP pocházejí z více než 30 zemí a všichni mají bohaté zkušenosti s životem, prací i výukou po celém světě. Největší podíl představují Američané (38%), Češi (35%) a Britové (16%). Někteří z nich vyučují i na dalších pražských univerzitách, jako jsou Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická, nebo České vysoké učení technické. Lektoři kladou důraz na dynamický a interaktivní styl výuky. Většina z nich je držiteli titulu Ph.D., nebo Ph.D. kandidáty a velká část z nich jsou anglicky mluvící rodilí mluvčí.

 

Kreditový systém

UNYP používá kreditový systém ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) souběžně s americkým semestrálním kreditovým systémem tak, že kredit za jeden semestr odpovídá dvěma ECTS kreditům.

Celý systém vychází z ECTS s tím, že základní požadavek je 60 ECTS kreditů za semestr.

Kredit za jeden semestr (tedy 2 ECTS kredity) odpovídá asi 50 až 60 hodinám studijního vytížení. Nároky jednotlivých předmětů a využujících na studenty se mohou lišit.

Předpoklady pro úspěšné zakončení studia i očekávaná průměrná doba strávená studiem jsou uvedeny v sylabech jednotlivých předmětů. Očekávané požadavky na studenty jsou také popsány v Student Evaluation of Instruction. UNYP pravidelně kontroluje počet kreditů přidělených k jednotlivým předmětům, stejně tak jako nároky předmětů na studenty. UNYP poskytuje lektorům zpětnou vazbu od studentů a každoročně upravuje počet kreditů za jednotlivé předměty.

Více informací o kreditovém systému UNYP najdete ve směrnicích (UNYP Policies).

Sledujte nás

Go to top