Akademici

Silnou stránkou University of New York in Prague jsou mezinárodně kvalifikovaní akademici, kteří se soustředí na učení, výzkum, akademické poradenství a rozvoj studentů. Lektoři pocházejí z více než 20 zemí světa ze Spojených států, zemí Evropské unie a České republiky a přinášejí s sebou akademické a profesionální zázemí. To na UNYP vytváří multikulturní atmosféru, která nabízí skutečně mezinárodní prostředí pro každého studenta. Akademici kladou důraz na dynamický a interaktivní styl výuky. Mají zkušenosti s životem a prácí v zahraničí a učí po celém světě. Někteří akademici také učí na jiných vysokých školách se sídlem v Praze, jako je Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická a České vysoké učení technické.Většina akademiků jsou držiteli  titulu Ph.D., nebo jsou Ph.D. kandidáti, a většina z nich jsou angličtí rodilí mluvčí.

Akademici působící na UNYP pocházejí z více než 30 zemí a všichni mají bohaté zkušenosti s životem, prací i výukou v cizích zemích po celém světě. Největší podíl představují Američané (38%), Češi (35%) a Britové (16%). Někteří z nich navíc vyučují i na dalších pražských univerzitách, jako jsou Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická, nebo České vysoké učení technické.

Kreditový systém

UNYP používá kreditový systém ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) souběžně s americkým semestrálním kreditovým systémem tak, že kredit za jeden semestr odpovídá dvěma ECTS kreditům.

Celý systém vychází z ECTS s tím, že základní požadavek je 60 ECTS kreditů za semestr.

Kredit za jeden semestr (tedy 2 ECTS kredity) odpovídá asi 50 až 60 hodinám práce, pro lepší představu o studijním vytížení. Nároky jednotlivých předmětů na studenty se mohou individuálně lišit.

Předpoklady pro úspěšné zakončení i očekávaná průměrná doba strávená studiem jsou vždy uvedeny v sylabech jednotlivých předmětů. Očekávané požadavky na studenty jsou také uvedeny v Student Evaluation of Instruction. UNYP pravidelně kontroluje počet kreditů přidělených k jednotlivým předmětům, stejně jako nároky, které předměty na studenty mají, poskytuje lektorům zpětnou vazbu od studentů a každoročně upravuje kreditové rozdělení.

Více informací o kreditovém systému UNYP najdete v UNYP směrnicích (UNYP Policies).

Sledujte nás

Go to top