Safwan Naser

Ph.D. University of Economics, Prague, Czech Republic
M.A. University of Economics, Prague, Czech Republic
M.A. University of Economics, Prague, Czech Republic

Dr. Naser se připojuje k UNYPu s širokým zázemím jak v akademické sféře, tak v profesionální praxi. Je držitelem diplomu M.A. z amerických literárních a kulturních studií na Karlově univerzitě v Praze a magisterského a doktorského studia v oboru ekonomie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Pracoval pro Českou národní banku, Ministerstvo financí ČR a Evropskou komisi v Bruselu, kde pracoval jako ekonomický analytik. Jeho hlavní oblastí zájmu je makroekonomie, finanční trhy a jejich regulace a etika v podnikání. 

Sledujte nás

Go to top