Samir Nassif

PCC International Coaching Academy, USA
Ph.D. University of Salford, United Kingdom
M.S. American University of Beirut, Lebanon

Dr. Samir Nassif je profesorem managementu a vyučuje leadership na úrovni studia programů  executive a master. Je bývalým děkanem a ředitelem koleje Americko-Evropské univerzity v Monaku (1993-2001) a Prezidentem Centra pro výzkum a vývoj v Monaku (1996 - 2000). Vedl více než 100 diplomových prací a předsedal komisím, které posuzovaly 200 diplomových prací.

Než se začal věnovat své akademické kariéře, měl za sebou Dr. Nassif již asi 20 let zkušeností jako generální manažer velkých stavebních projektů. Jeho práce ve Velké Británii, Francii, Saúdské Arábii, Libanonu, a Monaku mu poskytla cenné zkušenosti s širokou mezinárodní kulturou.

Po ukončení svých technických studií na St Joseph University – Ecole Centrale de Lyon získal Dr. Nassif akademický titul Master of Science v American University of Beirut a potom získal akademický titul Ph.D. na University of Salford ve Velké Británii.

V roce 2003 se Dr. Nassif stal členem I.C.F. (International Coach Federation) a získal certifikát Professional Certified Coach (PCC). Je absolventem International Coach Academy (ICA). Jeho odborností je trénink a koučing vedoucích manažerů a lídrů.

Ve svých mimopracovních aktivitách se Dr. Nassif aktivně podílí v práci společenských organizací, včetně Rytířů Svatého hrobu, výboru pro bioetiku, Správní rady skautů Monaka, Křesťanských vůdců a podnikatelů a pět let byl prezidentem Radio Maria Francie. Je členem Strategic Council for Attractiveness při Národní radě vlády Monaka, která se odpovídá monackému knížeti.

A konečně, doporučení, která hovoří o jeho charakteru, zmiňují jeho čestnost, poctivost, respekt, důvěru, trpělivost, humor, a jeho duchovnost.

Sledujte nás

Go to top