Bakalářský program IT management

 

S titulem z IT managementu budete mít vše pod kontrolou

Základním cílem tohoto programu University of New York in Prague je spojit solidní pochopení a znalosti technologie s dovednostmi byznys managementu. Tento studijní program připraví studenty na úrovni nástupních znalostí pro zaměstnání v odborných pracovních pozicích v oboru IT management v globálních firmách a ve veřejném sektoru. Titul po absolvování čtyřletého studia uděluje State University of New York, Empire State College.

Absolventi s titulem Bakalář IT managementu z UNYP získají:

 • Pochopení mechanismů, které fungují v organizaci a/nebo firmě, včetně řízení, financí, právních aspektů, prodeje, marketingu a řízení lidských zdrojů;
 •  Rozvoj klíčových obchodních a manažerských dovedností;
 • Pochopení IT architektur a problémů, problematických oblastí a strategií, které souvisejí s její realizací;
 • Znalost procesů v programování softwaru a oblastí vývoje a testování softwaru, aby byl software úspěšně nasazen do provozu;
 • Dovednost připravovat, prezentovat a podporovat IT projekty před kritickým publikem;
 • Doplňkové práce během akademického roku, které posílí, zdokonalí a rozšíří základní obchodní vzdělání; 
 • Volitelné předměty, které studentům umožní prohloubit své zájmy v řadě předmětných oblastí, jako je integrovaná marketingová komunikace, masmédia, mezinárodní vztahy, ekonomie, finance a účetnictví, literatura a psychologie;
 • Schopnost přemýšlet teoreticky i analyticky o aktuálních problémech globální ekonomiky;
 • Zdokonalené ústní i písemné komunikační dovednosti v anglickém jazyce;
 • Zběhlost v používání softwarových aplikací a informačních technologií při výzkumu;
 • Schopnost pracovat v týmech a v multikulturním prostředí.

Náš přístup klade velký důraz na mezinárodní aspekty obchodu, které jsou, jak jsme přesvědčeni, zvláště důležité v dnešním obchodním prostředí. Díky své mnohonárodní fakultě a studentské komunitě je UNYP ve zvláště silné pozici, která jí umožňuje poskytovat tuto cennou mezinárodní perspektivu. Náš program se vyznačuje ojedinělým interaktivním a dynamickým stylem výuky naší fakulty. Získáváme své profesory z EU a z USA, a většina z nich má vysoké akademické tituly a profesionální znalost oborů, které přednášejí. Teoretická a praktická znalost, kterou získáte v našem programu, vám poskytne širokou možnost výběru kariéry jak co se profesní skladby, tak i zeměpisných oblastí týče.  Program vám také poskytne silný základ pro kariéru ve veřejném sektoru, v občanské společnosti, nebo na akademické půdě.

Pro více informací rozklikněte menu níže: 

 • Obsah kurzu

  Základní kurzy IT managementu:

  • Pracovní pozice v informačních systémech/informační technologii a v telekomunikacích
  • Aplikace metod řízení vztahů se zákazníky (CRM)
  • Databáze Enterprise
  • Vývoj informačních systémů a strategií IT
  • Zásady vývoje softwaru
  • Aplikace pro efektivní řízení firmy (ERP) a pro činnost řízení dodavatelského řetězce (SCM)
  • Systémy pro finanční účetnictví
  • Efektivní řízení projektů a nákladů
  • Prodej řešení informačních systémů
  • Management znalostí
  • Právní prostředí obchodu a podnikání a informačních systémů
  • Marketing a informační systémy
  • Informační systémy pro management
  • Strategie financování outsourcingu
  • Projektové řízení
  • Telekomunikační sítě a trhy
  • Internetové technologie a aplikace pro obchod a podnikání, včetně Butt Computing
  • Obchodní analýza
  • Multimediální aplikace
  • Řízení bezpečnosti
  • Návrh/téze závěrečného projektu/diplomové práce

  Základní kurzy z obchodní administrativy:

  • Obchodní politika a strategické řízení
  • Etika v podnikání a veřejné správě
  • Finanční účetnictví
  • Marketing
  • Právní prostředí obchodu a podnikání
  • Manažerské účetnictví
  • Mikroekonomika
  • Makroekonomika
  • Provozní management
  • Zásady řízení
  • Statistika pro obchod a ekonomiku I
  • Statistika pro obchod a ekonomiku II
  • Důvod a argument
  • Základy finančnictví
  • Mezinárodní obchod
  • Evropská integrace
  • Řízení v multikulturním prostředí
  • Mezinárodní obchod a finance

  Doplňkové kurzy z obchodní administrativy:

  • Řízení kariérního rozvoje
  • Srovnávací mezinárodní obchodní právo
  • Ekonomické politiky v zemích Evropské unie
  • Globalizace
  • Řízení lidských zdrojů
  • Peněžnictví a bankovnictví
  • Mezinárodní politika
  • Mezinárodní obchod a finance
  • Investiční analýza a řízení portfolia
  • Peněžnictví a bankovnictví
  • Organizační chování
  • Organizační komunikace
  • Investiční analýza a řízení portfolia
  • Sociálně ekonomický kontext globalizace

  Volitelné kurzy z obchodní administrativy:

  • Komunikace mezi kulturami
  • Postupy komunikace
  • Srovnávací ekonomické systémy
  • Kulturní antropologie
  • Zahraniční vztahy Evropské unie
  • Dynamika skupiny
  • Mezinárodní organizace
  • Mezilidská komunikace
  • Úvod do reklamy
  • Úvod do komunikací
  • Úvod do srovnávací politologie
  • Úvod do psaní do médií
  • Úvod do sociologie
  • Ekonomika práce
  • Literatura a politika
  • Média a společnost
  • Moderní diplomacie
  • Komunikace v politice
  • Moc a výsada
  • Psychologie přizpůsobování
  • Zásady public relations
  • Projev na veřejnosti
  • Sociální psychologie
 • Možnosti uplatnění
  • Database administrator
  • Information systems manager
  • IT consultant
  • IT technical support officer
  • Systems analyst
  • IT sales professional
  • Management consultant

Máte dotaz? Chcete podat přihlášku?

Náši poradci pro přijímací řízení vám rádi zodpoví vaše dotazy nebo pomohou s vyplněním přihlášky! Kontaktujte nás, pokud potřebujete poradit s výběrem programu nebo pokud máte jakýkoliv jiný dotaz. Rádi vám také zařídíme návštěvu našeho kampusu, setkání s našimi studenty a profesory či návštěvu jedné z našich přednášek. Nebo se můžete na jeden den stát studentem UNYP!

Sledujte nás

Go to top