Obchodní administrativa

Dan Šťastný
Vedoucí katedry

Naše mise

Připravujeme studenty k tomu, aby uspěli v mezinárodním světě byznysu. Naše programy dávají studentům solidní základ k řízení firmy a obeznámí je s kulturními aspekty vedení mezinárodních společností; zároveň v nich rozvíjejí dovednosti kritického myšlení a silné komunikační dovednosti v anglickém jazyce.     

Naše vize

Být tou nejlepší univerzitou, kde se vyučuje řízení firmy, a tím nejvýznamnějším poskytovatelem vzdělání v tomto oboru v anglickém jazyce v regionu střední Evropy.

Naše šířeji koncipované cíle vzdělávání studentů

Studenti budou schopni:

 • Získat relevantní znalosti oboru a kompetence vhodné pro jejich studijní program.
 • Prokazovat pochopení různých firemních prostředí a vhodných nástrojů, které je budou podporovat v jejich rozhodování.
 • Navrhovat obchodní rozhodnutí a řešení, která budou vyhovovat danému firemnímu prostředí.
 • Prokazovat efektivní a profesionální obchodní dovednosti.                 

Naše šířeji koncipované pracovní cíle

Budeme:

 • Nabízet moderní programy, završené udělením akademického titulu, které studenty efektivně připraví na jejich akademické a profesní kariéry.  
 • Získávat a udržovat si vyučující, kteří vynikají svými pedagogickými schopnostmi.
 • Získávat a udržovat si vyučující pracující na plný úvazek, kteří jsou zapojeni do dalších odborných a/nebo výzkumných aktivit v různých oblastech oboru.
 • Vytvářet prostředí, které bude orientováno na studenty a jejich potřeby.

Zamýšlené výsledky studentů programů Bachelor of Business Administration:

Studenti budou schopni:

 • Prokazovat základní znalosti funkčních oblastí byznysu zejména v oblasti řízení, ekonomie, účetnictví a financí, marketingu.
 • Charakterizovat globální, právní, společenské a ekonomické prostředí obchodu.
 • Prokazovat znalost etických povinností firmy a uplatňovat je v obchodním rozhodování.
 • Uplatňovat vhodné podpůrné metody při manažerském rozhodování.
 • Prokazovat schopnost písemně a ústně prezentovat myšlenky a návrhy v obchodní angličtině.
 • Prokazovat dovednosti efektivního analytického a kritického myšlení v kontextu organizace.

Zamýšlené výsledky studentů programů MBA:

Studenti budou umět:          

 • Prokazovat schopnost identifikovat problémy.
 • Provádět strategické analýzy z multidisciplinární perspektivy, syntetizovat informace a formulovat odpovídající akční plán.
 • Používat vhodné kvantitativní metody jako nástroje efektivního řízení.
 • Přesvědčivě a efektivně ústně a písemně prezentovat myšlenky a návrhy v obchodní angličtině.   
 • Prokazovat dovednosti týmové práce vhodné v multikulturním prostředí.
 • Identifikovat a analyzovat etické závazky a povinnosti obchodu.

Hodnocení výsledků katedry obchodní administrace UNYP  

Při hodnocení vynikající kvality výuky se hodnotí mise organizační jednotky akademické instituce a jejích šířeji koncipovaných cílů, studijních výsledků studentů a provozních výsledků. Jedná se o proces neustálého zdokonalování kvality. UNYP vyvinula svůj hodnotící systém v partnerství s International Accreditation Council for Business Education (IACBE).

Edukační cíle obchodního vzdělávání na UNYP v období 2015-2017

BBA &MBA - bienální zpráva

Výsledky hodnocení obchodního vzdělávání v UNYP v roce 2014

Výsledky hodnocení obchodního vzdělávání v UNYP v roce 2013

Výsledky hodnocení obchodního vzdělávání v UNYP v roce 2012

Členové katedry

Sledujte nás

Go to top