Politologie

Duben 20 2022
Politika je součástí každodenního života, i když se to nemusí vždy zdát samozřejmé. Žijeme v době neustálých změn: společnost a lidské interakce jsou v pohybu, ekonomika se transformovala a během minulého století došlo k mnoha geografickým změnám. V tomto článku se podíváme na tři věci, které musíte zvážit, pokud chcete studovat politologii, a proč. Politika je všechno; všechno je politika Je... Zobrazit více >
Listopad 25 2021
Afrika byla po dlouhou dobu hlavním cílem mého výzkumu. Mezi mé výzkumné zájmy patří mimo jiné moderní a současná historie a politiky Etiopie se zvláštním důrazem na budování národa, nacionalismus, etnickou identitu, etnický federalismus a související otázky spjaté s problematikou konfliktů subsaharské Afriky, euro-africké vztahy a československo-africké vztahy. Nedávno jsem se začal věnovat... Zobrazit více >
Říjen 25 2021
Lidská práva jsou v ohrožení po celém světě. Proč jsou v moderním světě, kdy máme celosvětově rostoucí průměrnou úroveň zdraví, prosperity a vzdělání, stále nedostatečně chráněna lidská práva? Někdy máme tendence vidět příležitost jako omezenou nabídku, spíše než jako rovnici, díky které můžeme zvětšit koláč zdrojů, o které se musíme podělit. Jakmile se na daný scénář začneme dívat jinak,... Zobrazit více >
Únor 16 2021
K porozumění všech zásadních politických událostí roku 2020 – vzestup hnutí Black Lives Matter, americké prezidentské volby, politická obvinění Donalda Trumpa, reakce WHO na globální pandemickou situaci – musí člověk disponovat velmi širokým politickým rozhledem a schopností kriticky myslet. Absence těchto kvalit v širokém měřítku může vyústit v dramatický pokles společenské stability. UNYP... Zobrazit více >

Sledujte nás

Go to top