Tanweer Ali

M.A. University of Oxford, England
CFA CFA Institute
FRM Global Association of Risk Professionals

Tanweer Ali přišel do UNYP na začátku roku 2003 a učí zde finance a matematiku v našich MBA a bakalářských programech. Je také mentor Empire State College, kde řídí diplomové práce studentů, kteří získají titul BBA.

Tanweer získal akademický titul MA v matematice na University of Oxford a je také autorizovaným CFA (Autorizovaný finanční analytik) a FRM (Manažer finančního risku). Během svého působení v UNYP byl  Tanweer jeden rok děkanem katedry obchodní administrace. Než přišel do UNYP, pracoval Tanweer řadu let v pojišťovnictví, investičním bankovnictví a v poradenských službách jak ve Spojeném království, tak i v České republice. Tanweer je aktivní dobrovolník organizace CFA Institute ve Virginii, kde pracuje v nejrůznějších rolích. Založil také českou společnost autorizovaných finančních analytiků Czech CFA Society a byl jejím prvním prezidentem. Tanweer působil také jako člen představenstva, nebo poradce několika neziskových organizací, zejména v oblastech, které se zabývají uprchlíky a lidskými právy. Tanweera zvolila v roce 2015 třída, která tehdy promovala, za vynikajícího člena katedry.  

Sledujte nás

Go to top