Tomáš Kábrt

Ph.D. University of Economic, Czech Republic
M.Sc. University of Economic, Czech Republic

Tomáš Kábrt absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oboru financí se sekundární specializací zaměřenou na oceňování podniků. V listopadu 2017 ukončil Ph.D. v oblasti financí v téže instituci. Vystudoval také London School of Economics and Political Science, zaměřený na statistické metody v sociálním výzkumu. Publikoval několik článků ve vědeckých časopisech. Jeho výzkumný zájem spočívá v kvantitativní analýze pojistného trhu, mezinárodní měnové ekonomiky a vědy o chování. Kromě svých univerzitních aktivit provozuje poradenskou společnost Bright Capital, s.r.o. která působí v oblasti účetnictví, daňového poradenství a finančního řízení.

Sledujte nás

Go to top