Will Bennis

Ph.D., University of Chicago, USA
M.S., University of Southern California, USA

Will Bennis je kulturní psycholog / kognitivní antropolog. Titul Ph.D. získal na University of Chicago, Department of Psychology, Committee on Human Development.

Poté, co získal svůj doktorský titul, pracoval jako stipendista postgraduálního studia nejdříve v Center for Adaptive Behavior and Cognition v Max Planck Institute for Human Rights v Berlíně, později na Department of Psychology na Northwestern University v Evanstonu, Illinois. Jeho výzkum a vědecké zájmy se všechny týkají interakce kognitivních procesů, životního prostředí a kultury a zaměřují se na úsudek a rozhodování, hazardní chování a morální cítění. V UNYP vyučuje Cultural Psychology a Research Methods.

Sledujte nás

Go to top