Magisterské štúdium

Všetky programy sú vyučované kompletne v angličtine a prebiehajú v intenzívnom víkendovom formáte tak, aby študenti mohli štúdium skĺbiť s profesným životom. Naše magisterské programy sú ideálne pre ambicióznych profesionálov alebo bakalárskych absolventov, ktorí chcú získať kvalitné medzinárodné vzdelanie v Prahe.

Študenti, ktorí úspešne ukončia náš magisterský program, obdržia titul priamo od našich partnerských univerzít. Magisterský program Psychológie vedie k získaniu titulu Mgr. udelenom University of New York in Prague.

 

Magister v odbore Psychológia

Magisterský program Psychológia na University of New York v Prahe poskytuje silné teoretické a praktické základy v psychológii a súvisiacich odboroch ako je klinická psychológia, psychológia zdravia a pedagogická psychológia. Absolventi programu získajú špecifické znalosti a odbornú spôsobilosť pracovať ako nezávislí psychológovia s možnosťou usilovať o ďalšie vzdelávanie a kvalifikáciu v rôznych oblastiach psychológie. Tento študijný program je v súlade s medzinárodnými požiadavkami pre európsky magisterský diplom v psychológii a je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (MŠ SR). Úspešné absolvovanie programu vedie k zisku titulu Mgr.

Follow us

Go to top