Magisterské štúdium

UNYP ponúka dva americké akreditované magisterské študijné programy v spolupráci s LaSalle University a britské akreditované magisterské programy v spolupráci s University of Bolton. Tieto magisterské programy sú zaujímavé najmä pre ašpirujúcich profesionálov, ktorí hľadajú špecializované vysoko kvalitné medzinárodné vzdelanie v Prahe, ktoré vedie k získaniu široko uznávaných akreditovaných amerických alebo britských magisterských titulov.

 

Magister v odbore Psychológia

Magisterský program Psychológia na University of New York v Prahe poskytuje silné teoretické a praktické základy v psychológii a súvisiacich odboroch ako je klinická psychológia, psychológia zdravia a pedagogická psychológia. Absolventi programu získajú špecifické znalosti a odbornú spôsobilosť pracovať ako nezávislí psychológovia s možnosťou usilovať o ďalšie vzdelávanie a kvalifikáciu v rôznych oblastiach psychológie. Tento študijný program je v súlade s medzinárodnými požiadavkami pre európsky magisterský diplom v psychológii a je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (MŠ SR). Úspešné absolvovanie programu vedie k zisku titulu Mgr.

Magister v odbore Strategická komunikácia

Magisterský študijný program v Strategickej komunikácii poskytuje študentom základné zručnosti, ktoré sa očakávajú od profesionálov v tejto oblasti, najmä písomný a hovorený prejav na odbornej úrovni a schopnosť aplikovať pokročilé výskumné metódy. Program rozvíja schopnosť študentov strategicky riadiť zložitosť komunikácie v dnešnom svete prostredníctvom aplikovaných teórií komunikácie a kurzov v oblasti public relations, vyjednávania, riešenia konfliktov, krízovej komunikácie, integrovanej marketingovej komunikácie. Naši profesori sú renomovanými autormi kníh o spojení teórie a praxe (Marianne Dainton a Elaine D. Zelley, Applying Communication Theory for Professional Life: A Practical Introduction. Thousand Oaks, CA: Sage, 2005) a prinášajú svoje, v praxi nadobudnuté skúsenosti, do našich kurzoch, ktoré tak študentom dávajú príležitosť uplatniť svoje znalosti a zručnosti.

Magisterský program Medzinárodný manažment

Magisterský program Medzinárodný manažment, ktorý UNYP ponúka prostredníctvom University of Bolton, je navrhnutý tak, aby študentom poskytol výhodu na stále viac globálnom trhu práce. Program vybaví študentov teoretickým základmi pre medzinárodnú obchodnú kariéru. Ak sa čerstvý absolvent chce vo väčšej miere pripraviť na kariéru v oblasti podnikania a riadenia medzinárodných spoločností, potom práve tento program splní jeho požiadavky. V posledných rokoch absolventi tohto programu obsadili širokú škálu manažérskych pozícií vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore. Iní sa rozhodli zahájiť doktorandské štúdium. Držitelia titulu magister v programe Medzinárodný manažment môžu požiadať o štatút Member (MCMI) alebo Fellow (FCMI) v Chartered Management Institute. To, či bude absolvent prijatý, bude závisieť aj od iných než kvalifikačných faktorov, napríklad od miery zodpovednosti pri práci.

 

Magisterské štúdium odboru Právo (LLM)

Magisterské štúdium v odboru Právo ponúkame v spolupráci s University of Bolton (Spojené kráľovstvo). V súvislosti s rozvojom svetového obchodu a rastúcim významom globálnej komunity sa od právnikov očakáva, že budú schopní dohliadnuť nad rámec národnej jurisdikcie a budú sa dobre orientovať v problematike medzinárodného občianskeho i obchodného práva. Tento študijný program sa sústreďuje na právny rámec a právo, ktorému podlieha medzinárodná komunita, a venuje sa tiež rôznym právnym problémom v oblasti medzinárodného obchodu a globálnych trhov. Zamestnávatelia odborníkov, ktorí poskytujú právnické služby, teraz preferujú absolventov právnického štúdia, ktorí majú znalosti v odbore medzinárodného obchodného práva.

 

 

Follow us

Go to top