Magisterské štúdium

Všetky programy sú vyučované kompletne v angličtine a prebiehajú v intenzívnom víkendovom formáte tak, aby študenti mohli štúdium skĺbiť s profesným životom. Naše magisterské programy sú ideálne pre ambicióznych profesionálov alebo bakalárskych absolventov, ktorí chcú získať kvalitné medzinárodné vzdelanie v Prahe.

Študenti, ktorí úspešne ukončia náš magisterský program, obdržia titul priamo od našich partnerských univerzít. Magisterský program Psychológie vedie k získaniu titulu Mgr. udelenom University of New York in Prague.

 

Magister v odbore Psychológia

Magisterský program Psychológia na University of New York v Prahe poskytuje silné teoretické a praktické základy v psychológii a súvisiacich odboroch ako je klinická psychológia, psychológia zdravia a pedagogická psychológia. Absolventi programu získajú špecifické znalosti a odbornú spôsobilosť pracovať ako nezávislí psychológovia s možnosťou usilovať o ďalšie vzdelávanie a kvalifikáciu v rôznych oblastiach psychológie. Tento študijný program je v súlade s medzinárodnými požiadavkami pre európsky magisterský diplom v psychológii a je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (MŠ SR). Úspešné absolvovanie programu vedie k zisku titulu Mgr.

Magister v odbore Strategická komunikácia

Magisterský program Strategická komunikácia nebol navrhnutý čisto akademicky. Bol vyvinutý prostredníctvom výskumu požiadavkov komunikačných organizácií na svojich zamestnancov. Oslovení boli zamestnanci hlavných korporácií, ako je Microsoft a SAP či komunikačných agentúr, ako je Havas. S rastúcimi komunikačnými možnosťami je kľúčovou otázkou pre organizácie i jednotlivcov stratégie. Len dostupnosť nástrojov neznamená efektívnu komunikáciu, dôležité je pochopenie možností a správne využitie kanálov, ktoré pomôže organizáciám a ľuďom k dosiahnutiu svojich cieľov. UNYP je hrdá, že ponúka britský model magisterského programu v spolupráci s University of Bolton (VB).

Magisterský program Medzinárodný manažment

Magisterský program Medzinárodný manažment, ktorý UNYP ponúka prostredníctvom University of Bolton, je navrhnutý tak, aby študentom poskytol výhodu na stále viac globálnom trhu práce. Program vybaví študentov teoretickým základmi pre medzinárodnú obchodnú kariéru. Ak sa čerstvý absolvent chce vo väčšej miere pripraviť na kariéru v oblasti podnikania a riadenia medzinárodných spoločností, potom práve tento program splní jeho požiadavky. V posledných rokoch absolventi tohto programu obsadili širokú škálu manažérskych pozícií vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore. Iní sa rozhodli zahájiť doktorandské štúdium. Držitelia titulu magister v programe Medzinárodný manažment môžu požiadať o štatút Member (MCMI) alebo Fellow (FCMI) v Chartered Management Institute. To, či bude absolvent prijatý, bude závisieť aj od iných než kvalifikačných faktorov, napríklad od miery zodpovednosti pri práci.

 

 

Follow us

Go to top