O univerzite

UNYP  je súkromná univerzita, ktorá ponúka akreditované programy Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT), ako aj americké programy zo State University of New York, Empire State College ako samostatné programy alebo v rámci duálneho štúdia, v ktorom študenti môžu získať dva tituly v priebehu štúdia.

Univerzita je jednou z najväčších súkromných univerzít vyučujúca v anglickom jazyku v Prahe. Bola založená v roku 1998. Máme viac ako 800 študentov z viac ako 60-tich krajín sveta  a medzinárodný pedagogický zbor. Naša fakulta má v súčasnej dobe 100 pedagogických zamestnancov (väčšina z nich sú rodení hovoriaci) z viac ako 30-tich krajín.

Naše bakalárske programy sú založené na výučbových štýloch používaných na amerických vysokých školách a univerzitách. Naše programy sú navrhnuté tak, aby oboznámili študentov s radom akademických disciplín, pripravili ich na zvládnutie techniky kritického myslenia, efektívnej komunikácie, analýzy a výskumu a získanie potrebných znalostí pre profesionálne špecializácie v hlavnom odbore. Všetky naše programy sú vyučované v anglickom jazyku.

Naše študijné programy:

Bakalárske programy:

Magisterské a doktorandské programy:

Prečo študovať na UNYP:

 • Akreditácie z USA, Veľkej Británie a Českej Republiky
 • Dual degree programy
 • Malé triedy – iba 15 - 30 študentov
 • Nový kampus s triedami pre viac ako 1500 študentov
 • Inteligentné učebne a hi-tech zariadenia a počítačové učebne
 • Študenti z viac ako 60-tich krajín
 • Viac ako 100 lektorov z 30-tich krajín
 • Viac ako 99 % miera zamestnanosti medzi čerstvými absolventami
 • Veľa študentských spolkov a združení
 • Študentské výhody
 • Praha je jedným z top 10 najbezpečnejších miest na svete
 • Viac ako 45 partnerských univerzít

Follow us

Go to top