Štúdium LLM

Magisterské štúdium v odbore Právo ponúkame v spolupráci s University of Bolton (Spojené kráľovstvo). Program LL.M je navrhnutý tak, aby vyhovel potrebám širokej škály uchádzačov vysokoškolsky vzdelaných v odbore práva, vrátane právnikov z praxe, akademikov, vládnych úradníkov a poradcov, ale aj pracovníkov mimovládnych organizácií, ktorí pracujú alebo chcú pracovať a budovať si kariéru v oblasti verejného medzinárodného, firemného alebo obchodného práva. Absolventi budú vybavení zručnosťami, ktoré sú potrebné pre celý rad rôznych povolaní a kariérnych ciest v právnickej profesii. Po dokončení štúdia budú absolventi schopní:

 

rozumieť základným právnym princípom verejného medzinárodného a firemného práva;

rozumieť základným právnym princípom vo zvolenej oblasti štúdia, ktoré sa v rámci tohto programu ponúkajú;

prezentovať nálezy a závery pomocou nezávislého akademického výskumu.

 

Štruktúra programu

Tento študijný program je možné študovať na UNYPe jedine v plnej dennej forme. Štúdium trvá jeden rok a je rozdelené do troch semestrov, pričom tretí semester je venovaný vypracovaniu dizertačnej práce pod vedením školiteľa.

Program je špecificky navrhnutý pre pracujúcich odborníkov - výučba prebieha cez víkendy *. Táto štruktúra má minimálny dopad na ich súčasné pracovné povinnosti. Študijné model je navrhnutý tak, aby dával študentom viac času na to, aby mohli vstrebať obsah toho, čo sa v kurzoch učia, reagovať na neho, a v samostatnom štúdiu pracovať aktívnejšie. Štruktúra programu umožňuje rozloženie doby kontaktu na šesť víkendov na jeden kurz. Dáva študentom príležitosť čítať študijné materiály vopred, a pripravovať sa dopredu na interaktívnejšie víkendovú výučbu. 

*UNYP zabezpečuje študentom tohto programu o prestávkach ľahké občerstvenie

Študijný program LL.M obsahuje dva základné kurzy vedené pedagógom, a k tomu ešte jeden, ktorého obsah si študenti volia z ponuky (spolu predstavujú 90 kreditov). K celku navyše patrí veľmi významný komponent, vlastný výskum, vypracovanie dizertačnej práce v rozsahu 15 000 slov (60 kreditov) a dva povinné kurzy (postupy / metódy výskumu, po 15 kreditoch). Tieto dva kurzy pokrývajú:

1. Základy postgraduálneho štúdia

2. Metódy výskumu v odbore práva

Dva základné výukové kurzy (každý za 30 kreditov) sú:

1. Verejné medzinárodné právo

2. Firemné právo

V ponuke sú aj tieto voliteľné kurzy (po 30 kreditoch):

1. Medzinárodné obchodné právo

2. Právo duševného vlastníctva

3. Medzinárodné ľudské práva

4. Súťažné právo

5. Medzinárodný trestné právo

 

Výučba a hodnotenie

Tento program sa skladá z kombinácie výukových hodín a interaktívnych stretnutí určených pre riešenie problémov, ktoré vedú pedagógovia-špecialisti. Študenti tohto programu majú prístup k interaktívnemu softvéru pre štúdium práva a k špecializovaným právnickým zdrojom informácií v elektronickej podobe, ako sú Lexis Nexis, Westlaw a Lawtel.

Kariérne príležitosti

Absolventi tohto programu majú otvorený široký výber volieb profesií. Patrí sem praktizovanie medzinárodného práva v rámci domovskej jurisdikcie študenta; profesionálna kariéra v práci pre Organizáciu spojených národov alebo inú medzinárodnú právnickú inštitúciu, prípadne v práci pre mimovládne organizácie; môžu vyučovať na univerzitách alebo sa podieľať na výskume.

 

Follow us

Go to top